2020-015

År: 2020     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 5 Vy Buss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

4. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

15. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidets begynnelse 20. september 2020.

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. september 2020

ca 1310 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 15. september 2020

398 medlemmer.

Mekling berammet:

18. og 19. september 2020

Krav om avsluttet mekling:

15. september 2020

Meklingsfrist:

19. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

20. september 2020 kl. 04:15

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

20. september 2020

Streik opptrapping:

Fra 21. september 2020

289 medlemmer.

Fra 22. september 2020

7 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

30. september 2020

Mekling avsluttet:

1. oktober 2020 kl. 07:00

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

1. oktober 2020

Sist oppdatert: 23. oktober 2020 kl. 12:32

Saken ble opprettet: 4.september 2020 kl. 14:46

Gå tilbake til rikssaker