2020-024

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomst for Transportselskaper i Norge

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Logistikk og Transport

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

10. september 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. september 2020

373 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 10 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

26. og 27. oktober 2020.

Sist oppdatert: 18. september 2020 kl. 09:17

Saken ble opprettet: 11.september 2020 kl. 15:31

Gå tilbake til rikssaker