2020-024

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomst for Transportselskaper i Norge

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Logistikk og Transport

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

10. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

23. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

27. oktober 2020 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. september 2020

373 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 10 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 23. oktober 2020

150 medlemmer.

Mekling berammet:

26. og 27. oktober 2020.

Krav om avsluttet mekling:

23. oktober 2020

Meklingsfrist:

27. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. oktober 2020 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Godkjent

Sist oppdatert: 15. november 2020 kl. 14:43

Saken ble opprettet: 11.september 2020 kl. 15:31

Gå tilbake til rikssaker