2020-042

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomsten for Baker- og konditorfagene.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NNN

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

24. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

13. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

17. oktober 2020 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 23. september 2020

1279 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 91 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 13. oktober 2020

526 medlemmer

Mekling berammet:

16. og 17. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

13. oktober 2020

Sist oppdatert: 16. oktober 2020 kl. 10:29

Saken ble opprettet: 24.september 2020 kl. 11:30

Gå tilbake til rikssaker