2020-047

År: 2020     Arkivkode: 314

Overenskomst for Teknisk-, administrativt og trafikkpersonell

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Helikopteransattes Forbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Hilde Lund

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

5. oktober 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 5. oktober 2020

266 medlemmer

Fra 9. oktober 2020

ca 341 medlemmer.

Mekling berammet:

9. november 2020

Sist oppdatert: 12. oktober 2020 kl. 14:37

Saken ble opprettet: 5.oktober 2020 kl. 13:33

Gå tilbake til rikssaker