2020-048

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomst for forskning og undervisning

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Abelia

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

8. oktober 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 7. oktober 2020

856 medlemmer.

Mekling berammet:

4. og 5. november 2020

Sist oppdatert: 8. oktober 2020 kl. 13:27

Saken ble opprettet: 8.oktober 2020 kl. 13:27

Gå tilbake til rikssaker