2020-059

År: 2020     Arkivkode: 314

Brønnserviceavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Norsk olje og gass' lokaler i Vassbotn 1, 4313 Sandnes

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

27. oktober 2020

Plassfratredelse mottatt:

26. november 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

2. desember 2020 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. oktober 2020

705 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 26. november 2020

262 medlemmer

Mekling berammet:

2. desember 2020

Krav om avsluttet mekling:

20. november 2020

Meklingsfrist:

2. desember 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

3. desember 2020 kl. 03:15

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 3. desember 2020 kl. 09:01

Saken ble opprettet: 28.oktober 2020 kl. 12:07

Gå tilbake til rikssaker