2020-060

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomst for Vin- og Brennevinsbransjen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NNN

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

29. oktober 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 29. oktober 2020

179 medlemmer

Mekling berammet:

7. og 8. desember.

Sist oppdatert: 3. november 2020 kl. 14:04

Saken ble opprettet: 29.oktober 2020 kl. 15:44

Gå tilbake til rikssaker