Riksmekleren logo

Meny

2020-062

År: 2020     Arkivkode: 315

Overenskomst for maskinoffiserer på lastefartøy, tankbåter, vaktfartøy, kabelfartøy, taubåter og brønnbåter, og overenskomst for maskinoffiserer på servicebåter i havbruksnæringen.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

2. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

19. november 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

27. november 2020 kl. 0600.

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. oktober 2020

128 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 19. november 2020

8 medlemmer

Fra 23. november 2020

1 medlem

Mekling berammet:

26. november 2020

Krav om avsluttet mekling:

19. november 2020

Meklingsfrist:

26. november 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. november 2020 kl. 01:05

Resultat
Med meklers mellomkomst nådde partene fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 2. november 2020 kl. 14:01

Gå tilbake til rikssaker