2020-067

År: 2020     Arkivkode: 312

NOR registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

30. oktober 2020

Plassfratredelse mottatt:

26. november 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

4. desember 2020 kl. 06.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. oktober 2020

2782 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 26. november 2020

27 medlemmer

Mekling berammet:

3. desember 2020

Krav om avsluttet mekling:

26. november 2020

Meklingsfrist:

3. desember 2020 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen ble partene enige om å ta en pause i meklingen. Ny dato ble satt til mandag 1. februar 2021 kl. 10.00 Under ny mekling nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 26. januar 2021 kl. 15:38

Saken ble opprettet: 3.november 2020 kl. 09:28

Gå tilbake til rikssaker