2020-076

År: 2020     Arkivkode: 314

Flyteknikeroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flytekniker Organisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

11. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

20. november 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

25. november 2020 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. november 2020

471 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 20. november 2020

133 medlemmer

Mekling berammet:

24. og 25. november 2020

Krav om avsluttet mekling:

20. november 2020

Meklingsfrist:

25. november 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. november 2020 kl. 05:30

Resultat
Mekler framla forslag i samsvar med møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Resultat fra forhandlingen

Sist oppdatert: 26. november 2020 kl. 08:24

Saken ble opprettet: 11.november 2020 kl. 13:36

Gå tilbake til rikssaker