2020-079

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomsten for Meieriindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

11. januar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

15. januar 2021 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 12. november 2020

2250 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 11. januar 2021

537 medlemmer

Mekling berammet:

14. og 15. januar 2021

Krav om avsluttet mekling:

11. januar 2021

Meklingsfrist:

15. januar 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. januar 2021 kl. 03:45

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 5. februar.

Sist oppdatert: 22. januar 2021 kl. 08:23

Saken ble opprettet: 13.november 2020 kl. 14:18

Gå tilbake til rikssaker