2020-079

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomsten for Meieriindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 12. november 2020

2250 medlemmer

Mekling berammet:

14. og 15. januar 2021

Sist oppdatert: 23. november 2020 kl. 09:37

Saken ble opprettet: 13.november 2020 kl. 14:18

Gå tilbake til rikssaker