2020-084

År: 2020     Arkivkode: 311

Pleie og omsorgsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

16. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 13. november 2020

726 medlemmer

Mekling berammet:

7. og 8. januar 2021

Sist oppdatert: 26. november 2020 kl. 10:44

Saken ble opprettet: 18.november 2020 kl. 10:38

Gå tilbake til rikssaker