2020-084

År: 2020     Arkivkode: 311

Pleie og omsorgsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Jussi Erik Pedersen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

16. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

14. januar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

20. januar 2021 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 13. november 2020

726 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 14. januar 2021

15 medlemmer

Mekling berammet:

18. og 19. januar 2020

Krav om avsluttet mekling:

14. januar 2021

Meklingsfrist:

19. januar 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

19. januar 2021 kl. 20:30

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

20. januar 2021

Sist oppdatert: 19. januar 2021 kl. 20:39

Saken ble opprettet: 18.november 2020 kl. 10:38

Gå tilbake til rikssaker