2020-093

År: 2020     Arkivkode: 314

Flyavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Hilde Lund

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. desember 2020

Forbud nedlagt/sendt:

21. desember 2020

Plassfratredelse mottatt:

26. februar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

3. mars 2021, kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 18. desember 2020

641 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 26. februar 2021

85 medlemmer

Mekling berammet:

3. mars 2021

Krav om avsluttet mekling:

26. februar 2021

Meklingsfrist:

3. mars 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. mars 2021 kl. 03:30

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 10. april 2021 kl. 12:18

Saken ble opprettet: 4.januar 2021 kl. 14:28

Gå tilbake til rikssaker