Riksmekleren logo

Meny

2021-014

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Den norske kirkes presteforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2021

ca. 137.000 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 21. mai 2021

7.390 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Mekling avsluttet:

27. mai 2021 kl. 05:00

Resultat
Under meklingen nådde øvrige parter i kommuneoppgjøret - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag. Unio avslo forslaget. KS anbefalte forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2021

Streik opptrapping:

Fra 28. mai 2021

13.370 medlemmer fra 2. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse.

Fra 3. juni 2021

2114 medlemmer fra 8. juni 2021

Lønnsnemnd foreslått:

4. juni 2021 kl. 17:00

Konflikt avsluttet:

4. juni 2021

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 4. mai 2021 kl. 10:35

Gå tilbake til rikssaker