2022-006

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomsten for Byggeindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Byggenæringens Landsforening

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. mars 2022

Forbud nedlagt/sendt:

23. mars 2022

Plassfratredelse mottatt:

3. april 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

7. april 2022 kl. 23.59

Plassoppsigelse antall:

Fra 23. mars 2022

5447 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 691 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 3. april 2022

5415 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 681 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

6. og 7. april 2022

Krav om avsluttet mekling:

3. april 2022

Meklingsfrist:

7. april 2022 kl. 23:59

Mekling avsluttet:

7. april 2022 kl. 23:30

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker anbefalte forslaget og vil sende det ut til uravstemning med svarfrist 6. mai 2022 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 8. april 2022 kl. 13:56

Saken ble opprettet: 23.mars 2022 kl. 13:35

Gå tilbake til rikssaker