2022-069

År: 2022     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 8 Posten Norge

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

15. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

1. september 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

8. september 2022 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 14. juni 2022

7087 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 1. september 2022

452 medlemmer

Mekling berammet:

7. september 2022

Krav om avsluttet mekling:

1. september 2022

Meklingsfrist:

7. september 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. september 2022 kl. 23:45

Resultat
Under meklingen nådde partene - med riksmeklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forhandlingsløsningen.

Sist oppdatert: 7. september 2022 kl. 23:48

Saken ble opprettet: 15.juni 2022 kl. 18:26

Gå tilbake til rikssaker