2022-069

År: 2022     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 8 Posten Norge

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

15. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 14. juni 2022

7087 medlemmer

Mekling berammet:

7. september 2022

Sist oppdatert: 15. juni 2022 kl. 18:26

Saken ble opprettet: 15.juni 2022 kl. 18:26

Gå tilbake til rikssaker