2022-088

År: 2022     Arkivkode: 312

NOR registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. november 2022

Forbud nedlagt/sendt:

2. november 2022

Plassfratredelse mottatt:

21. november 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

26. november 2022 kl. 06:00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 1. november 2022

1264 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 21. november 2022

37 medlemmer

Mekling berammet:

25. november 2022

Krav om avsluttet mekling:

21. november 2022

Meklingsfrist:

25. november 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. november 2022 kl. 02:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 26. november 2022 kl. 02:12

Saken ble opprettet: 2.november 2022 kl. 15:01

Gå tilbake til rikssaker