2023-003

År: 2023     Arkivkode: 311

Overenskomst for barnehager (nr. 590)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Geneo, NHO Service og Handel og NHO

Arbeidsgiverorganisasjon:
Abelia

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. januar 2023

Forbud nedlagt/sendt:

27. januar 2023

Plassfratredelse mottatt:

10. februar 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

16. februar 2023 fra arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 27. januar 2023

79 medlemmer

Fra 3. mars 2023

4 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 10. februar 2023

42 medlemmer

Fra 21. februar 2023

21 medlemmer fra arbeidstidens start 27. februar 2023

Fra 6. mars 2023

2 medlemmer fra arbeidstidens start 13. mars 2023

Fra 13. mars 2023

5 medlemmer fra arbeidstidens start 27. mars 2023

Mekling berammet:

15. februar 2023

Krav om avsluttet mekling:

10. februar 2023

Meklingsfrist:

15. februar 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. februar 2023 kl. 01:05

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

16. februar 2023

Streik opptrapping:

Fra 27. februar 2023

21 medlemmer

Fra 13. mars 2023

2 medlemmer

Fra 27. mars 2023

5 medlemmer

Mekling gjenopptatt:

16. mars 2023

Mekling avsluttet:

17. mars 2023 kl. 00:45

Resultat fra konflikten
Under meklingen nådde partene - med meklernes mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver sender forhandlingsløsningen ut til avstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 31. mars 2023 kl. 12.00. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 31. mars 2023 kl. 12.00. Avstemningsresultat: Godkjent

Konflikt avsluttet:

17. mars 2023

Sist oppdatert: 31. mars 2023 kl. 12:55

Saken ble opprettet: 31.januar 2023 kl. 09:26

Gå tilbake til rikssaker