Riksmekleren logo

Meny

2023-016

År: 2023     Arkivkode: 313

NLF og Onrail AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Lokomotivførerforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Onrail AS

Mekler:

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. juni 2023

Forbud nedlagt/sendt:

15. juni 2023

Plassfratredelse mottatt:

16. august 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

24. august 2023 ved driftsdøgnets oppstart

Plassoppsigelse antall:

Fra 14. juni 2023

54 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 16. august 2023

43 medlemmer

Mekling berammet:

23. august 2023

Krav om avsluttet mekling:

16. august 2023

Meklingsfrist:

23. august 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. august 2023 kl. 02:45

Resultat
Med mellomkomsten til meklaren nådde partane fram til ei forhandlingsløysing i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge partane aksepterte forhandlingsløysinga.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:14

Saken ble opprettet: 15. juni 2023 kl. 13:31

Gå tilbake til rikssaker