Riksmekleren logo

Meny

2024-002

År: 2024     Arkivkode: 311

Industrioverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Thon hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

21. mars 2024

Forbud nedlagt/sendt:

21. mars 2024

Plassfratredelse mottatt:

2. april 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

6. april 2024 kl. 23:59

Plassoppsigelse antall:

Fra 21. mars 2024

25694 medlemmer, VO. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 5205 medlemmer som er bundet av direkteavtaler i de samme avtaleområder.

Fra 21. mars 2024

745 medlemmer, Teko. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 103 medlemmer som er bundet av direkteavtaler i de samme avtaleområder.

Fra 21. mars 2024

274 medlemmer, Teknologi og data. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 87 medlemmer som er bundet av direkteavtaler i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 2. april 2024

11765 medlemmer, VO. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 2513 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 2. april 2024

23 medlemmer, Teknologi og Data.

Fra 6. april 2024

11770 medlemmer, VO. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 2152 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Fra 6. april 2024

705 medlemmer, Teko. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 71 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 6. april 2024

134 medlemmer, Teknologi og Data. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 72 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

3., 4., 5., og 6. april 2024

Krav om avsluttet mekling:

2. april 2024

Meklingsfrist:

6. april 2024 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. april 2024 kl. 19:30

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre..

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 21. mars 2024 kl. 18:20

Gå tilbake til rikssaker