Riksmekleren logo

Meny

2024-006

År: 2024     Arkivkode: 311

Riksavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Akersgata 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. mars 2024

Forbud nedlagt/sendt:

22. mars 2024

Plassfratredelse mottatt:

10. april 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

14. april 2024 kl. 23:59

Plassoppsigelse antall:

Fra 22. mars 2024

7106 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 512 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 13. april 2024

1518 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 72 medlemmer som er bundet av direktteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

13. og 14. april 2024

Krav om avsluttet mekling:

10. april 2024

Meklingsfrist:

14. april 2024 kl. 23:59

Sist oppdatert: 10. april 2024 kl. 10:31

Saken ble opprettet: 22. mars 2024 kl. 12:10

Gå tilbake til rikssaker