Riksmekleren logo

Meny

2024-023

År: 2024     Arkivkode: 314

Overenskomstene for maskinistoffiserer i innenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Sjøfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2024

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. april 2024

568 medlemmer.

Mekling berammet:

6. og 7. juni 2024

Sist oppdatert: 6. mai 2024 kl. 14:50

Saken ble opprettet: 2. mai 2024 kl. 11:26

Gå tilbake til rikssaker