Riksmekleren logo

Meny

2024-024

År: 2024     Arkivkode: 311

Overenskomstene for skipsførere og styrmenn i innenriksfart.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Sjøfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2024

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. mai 2024

1350 medlemmer

Mekling berammet:

6. og 7. juni 2024

Sist oppdatert: 6. mai 2024 kl. 14:50

Saken ble opprettet: 2. mai 2024 kl. 11:43

Gå tilbake til rikssaker