Riksmekleren logo

Meny

2024-039

År: 2024     Arkivkode: 314

Flyteknikeroverenskomst

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flyteknikerorganisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. mai 2024

418 medlemmer.

Fra 10. mai 2024

64 medlemmer.

Mekling berammet:

19. og 20. juni 2024

Sist oppdatert: 14. mai 2024 kl. 11:21

Saken ble opprettet: 14. mai 2024 kl. 10:22

Gå tilbake til rikssaker