Riksmekleren logo

Meny

2024-040

År: 2024     Arkivkode: 314

Tariffavtale nr. 281 mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Luftfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Helikopteransattes Forbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

14. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 14. mai 2024

583 medlemmer.

Mekling berammet:

12. og 13. juni 2024

Sist oppdatert: 14. mai 2024 kl. 10:46

Saken ble opprettet: 14. mai 2024 kl. 10:41

Gå tilbake til rikssaker