Enighet vedrørende parkeringsoverenskomsten

I meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund, Yrkestrafikkforbundet og NHO Service la mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehr fram et forslag som arbeidsgiver aksepterte. Norsk Arbeidsmandsforbund sender forslaget til uravstemning med anbefaling, mens Yrkestrafikkforbundet avgir sitt svar 6. juli 2012.For mer informasjon, se sak nr. 2012-050 og 2012-057

Relaterte rikssaker

2012-057: Parkeringsoverenskomsten
2012-050: Overenskomst for Parkering

Saken ble opprettet: 12.juni 2012 kl. 03:09

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:21

Gå tilbake