Enighet - NOR registrerte skip i utenriksfart

I meklingen mellom Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, og Norges Rederiforbund la mekler Geir Engebretsen fram et forslag som ble akseptert av alle parter. For mer informasjon, se sak 2017-021, 2017-022 og 2017-023

Relaterte rikssaker

2017-023: Mellomoppgjøret for NOR registrerte skip i utenriksfart
2017-022: Mellomoppgjøret for NOR registrerte skip i utenriksfart
2017-021: Mellomoppgjøret for NOR registrerte skip i utenriksfart

Saken ble opprettet: 14.desember 2017 kl. 11:52

Sist oppdatert: 14. desember 2017 kl. 11:52

Gå tilbake