Meklingsløsing for Bane Nor SF

I meklingen mellom YS Spekter og LO Stat, og arbeidsgiverforeningen Spekter, la mekler Mats Willhelm Ruland frem et forslag. YS Spekter og Spekter aksepterte forslaget, mens LO Stat sender det ut til uravstemning med anbefaling.

Relaterte rikssaker

2018-002: Opprettelse av overenskomst Bane Nor SF
2018-001: Opprettelse av overenskomst i Bane Nor SF

Saken ble opprettet: 27.februar 2018 kl. 17:34

Sist oppdatert: 27. februar 2018 kl. 17:34

Gå tilbake