Meklingsløsning i statsoppgjøret

I årets statsoppgjør la mekler Richard Saue frem et forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Lo Stat, YS Stat og Unio meddelte at de anbefalte forslaget, og vil sende det til uravstemning. Akademikerne aksepterte forslaget.

Relaterte rikssaker

2018-016: Statsoppgjøret
2018-012: Statsoppgjøret
2018-011: Statsoppgjøret
2018-010: Statsoppgjøret

Saken ble opprettet: 24.mai 2018 kl. 16:37

Sist oppdatert: 24. mai 2018 kl. 16:45

Gå tilbake