Enighet for flyttbare offshoreinnretninger

I meklingen mellom SAFE, Industri Energi og Norges Rederiforbund, la mekler Anne Cathrine Frøstrup frem et forslag som begge parter aksepterte.

Relaterte rikssaker

2019-018: Flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.
2019-017: Flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Saken ble opprettet: 28.juni 2019 kl. 04:25

Sist oppdatert: 28. juni 2019 kl. 04:25

Gå tilbake