Streik for Helseforetak

Det ble brudd i meklingen mellom LO Stat og YS Spekter på arbeidstakersiden, og arbeidsgiverforeningen Spekter. Partene stod for langt fra hverandre til at Riksmekler Mats W. Ruland og medmekler Nils-Henrik Mørch von der Fehr ikke fant grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge partene.

Relaterte rikssaker

2019-008: Mellomoppgjøret 2019 - Overenskomstområde 10 Helseforetak
2019-007: Mellomoppgjøret 2019 - Overenskomstområde 10 Helseforetak

Saken ble opprettet: 29.mai 2019 kl. 00:07

Sist oppdatert: 29. mai 2019 kl. 00:07

Gå tilbake