Enighet i Riksavtalen

I meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv la riksmekler Mats W. Ruland frem et forslag. Parat og NHO Reiseliv anbefalte forslaget. Fellesforbundet sender forslaget til uravstemning uten anbefaling.

Relaterte rikssaker

2020-026: Riksavtalen
2020-022: Riksavtalen

Saken ble opprettet: 24.oktober 2020 kl. 11:03

Sist oppdatert: 24. oktober 2020 kl. 11:03

Gå tilbake