Løsning for NSF, DNMF, NSOF og Kystrederiene

Med Riksmeklerens mellomkomst nådde partene fram til en forhandlingsløsning i meklingen mellom Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund, og Kystrederiene.

Relaterte rikssaker

2020-063: Overenskomst for NOR-registrerte skip, og overenskomst for NOR-registrerte service- og flerbruksfartøyer.
2020-062: Overenskomst for maskinoffiserer på lastefartøy, tankbåter, vaktfartøy, kabelfartøy, taubåter og brønnbåter, og overenskomst for maskinoffiserer på servicebåter i havbruksnæringen.
2020-061: Overenskomst for skipsførere og styrmenn på skip tilsluttet Kystrederiene.

Saken ble opprettet: 27.november 2020 kl. 01:38

Sist oppdatert: 27. november 2020 kl. 01:38

Gå tilbake