Enighet i flyteriggoppgjøret

I meklingen vedrørende flyttbare offshoreinnretninger, la mekler Edvard Os frem et forslag. De Samarbeidende Organisasjoner, Industri Energi, Safe og Norges Rederiforbund aksepterte forslaget.

Relaterte rikssaker

2022-054: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.
2022-052: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.
2022-051: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Saken ble opprettet: 29.juni 2022 kl. 02:12

Sist oppdatert: 29. juni 2022 kl. 02:12

Gå tilbake