Enighet i meklingen for NOR-registrerte skip i utenriksfart

Under meklingen i Mellomoppgjøret 2021 for NOR-registrerte skip i utenriksfart, la mekler Richard Saue frem et forslag som Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund aksepterte.

Relaterte rikssaker

2021-047: NOR-registrerte skip i utenriksfart
2021-046: NOR-registrerte skip i utenriksfart
2021-045: NOR-registrerte skip i utenriksfart

Saken ble opprettet: 7.januar 2022 kl. 06:26

Sist oppdatert: 7. januar 2022 kl. 06:26

Gå tilbake