Forhandlingsløsning i Speditøroverenskomsten og Havne- og terminaloverenskomsten

Under meklingen mellom Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO Logistikk og Transport, nådde partene - med mekler Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Relaterte rikssaker

2022-059: Speditøroverenskomsten
2022-058: Havne og terminaloverenskomsten
2022-057: Speditøroverenskomsten

Saken ble opprettet: 24.august 2022 kl. 05:57

Sist oppdatert: 24. august 2022 kl. 05:57

Gå tilbake