Nye overenskomster for Tian Helse AS

I meklingen mellom YS Spekter og LO Stat, og Spekter, la Riksmekleren frem et forslag til løsning for overenskomster for Tian Helse AS. Spekter og YS Spekter aksepterte forslaget. LO Stat sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Relaterte rikssaker

2022-090: Opprettelse av tariffavtale - Tian Helse AS
2022-091: Opprettelse av tariffavtale - Tian Helse AS

Saken ble opprettet: 10.januar 2023 kl. 03:04

Sist oppdatert: 10. januar 2023 kl. 03:04

Gå tilbake