2017-006

År: 2017     Arkivkode: 325

Akasia Kirke og gravplass AS og Akasia Eiendomsforvaltning AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. mars 2017

Plassoppsigelse antall:

16 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

27. april 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidets begynnelse 5. mai 2017

Plassfratredelse antall:

6 medlemmer

Mekling berammet:

3. og 4. mai 2017

Krav om avsluttet mekling:

27. april 2017

Meklingsfrist:

5. mai 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

5. mai 2017 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

5. mai 2017

Streik opptrapping:

5 medlemmer fra 10. mai 2017. 1 medlem fra 29. mai 2017.

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2017

Mekling avsluttet:

6. juni 2017 kl. 06:00

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene ? med meklerens mellomkomst ? fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstakerne vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 6. juli 2017 kl.12.00. Godkjent.

Konflikt avsluttet:

6. juni 2017

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 11:53

Saken ble opprettet: 28.april 2017 kl. 12:54

Gå tilbake til rikssaker