Enighet i statsoppgjøret

I årets statsoppgjør la riksmekler Mats Ruland fram et forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Samtlige parter aksepterte forslaget.

Relaterte rikssaker

2019-012: Mellomoppgjøret i staten
2019-011: Mellomoppgjøret i staten
2019-010: Mellomoppgjøret i staten
2019-009: Mellomoppgjøret i staten

Saken ble opprettet: 24.mai 2019 kl. 14:22

Sist oppdatert: 24. mai 2019 kl. 14:22

Gå tilbake