Konflikt i mekling for Bussbransjeavtalen og Overnskomstområde 5 Vy Buss

Riksmekler Mats W. Ruland konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Relaterte rikssaker

2020-015: Overenskomstområde 5 Vy Buss
2020-014: Overenskomstområde 5 Vy Buss
2020-013: Bussbransjeavtalen
2020-012: Bussbransjeavtalen

Saken ble opprettet: 20.september 2020 kl. 05:10

Sist oppdatert: 20. september 2020 kl. 05:10

Gå tilbake