Enighet i meklingen for Helseplattformen AS

I meklingen nådde SAN, Unio, LO Stat, YS Spekter og Spekter – med riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. SAN, Unio og YS Spekter aksepterte forslaget. LO Stat sender forslaget til uravstemning.

Relaterte rikssaker

2021-029: Helseplattformen AS
2021-028: Helseplattformen AS
2021-025: Helseplattformen AS
2021-024: Helseplattformen AS

Saken ble opprettet: 29.juni 2021 kl. 03:03

Sist oppdatert: 29. juni 2021 kl. 03:03

Gå tilbake