Meklingsløsning for NOR-registrerte skip tilsluttet Kystrederiene

Under meklingen i Mellomoppgjøret 2021 for NOR-registrerte skip tilknyttet rederier tilsluttet Kystrederiene, kom Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Kystrederiene til enighet, med mekler Hanne Sofie Bjellands mellomkomst.

Relaterte rikssaker

2021-044: NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet kystrederiene.
2021-043: NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene
2021-042: NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene

Saken ble opprettet: 1.desember 2021 kl. 01:44

Sist oppdatert: 1. desember 2021 kl. 01:44

Gå tilbake