Løsning i Statsoppgjøret

LO Stat, YS Stat, Unio, Akademikerne og Staten godtok forslaget riksmekleren la frem etter mange timer på overtid. Akademikerne og Staten aksepterte forslaget. LO Stat, YS Stat og Unio sender det til uravstemning med anbefaling.

Relaterte rikssaker

2022-029: Hovedoppgjøret i staten
2022-028: Hovedoppgjøret i staten
2022-027: Hovedoppgjøret i staten
2022-026: Hovedoppgjøret i staten

Saken ble opprettet: 24.mai 2022 kl. 18:21

Sist oppdatert: 24. mai 2022 kl. 18:21

Gå tilbake