Riksmekleren logo

Meny

Semje i innanriksfart

Det norske maskinistforbundet, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og NHO Sjøfart nådde - med mellomkomsten til riksmeklaren - fram til ei forhandlingsløysing.

Relaterte rikssaker

134896: Overenskomstene for maskinistoffiserer i innenriksfart
134905: Overenskomstene for skipsførere og styrmenn i innenriksfart.
135000: Overenskomstene for besetningene på skip i innenriksfart.

Saken ble opprettet: 8. juni 2024 kl. 05:53

Sist oppdatert: 8. juni 2024 kl. 05:59

Gå tilbake