Meklinger og konflikter

2005-017

År: 2005     Arkivkode: 314

Revisjon av hovedavtale i Norsk Hydro ASA på Oseberg Feltsenter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
ALT, Organisasjon for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
OLF,Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. desember 2005

Plassoppsigelse antall:

90

Plassfratredelse mottatt:

16. desember 2005

Plassfratredelse antall:

10

Mekling berammet:

Før meklingen startet ble det åpnet en relatert rettstvist mellom partene. Partene ble derfor enige om å utsette meklingen til dom ble avsagt. Arbeidsretten avsa dom i saken fredag 27. januar. Første meklingsmøtet ble berammet til 30. januar.

Resultat
Partene kom fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:09

Saken ble opprettet: 14.desember 2005 kl. 08:57

2005-016

År: 2005     Arkivkode: 314

Tariffoppgjør for flygere i Lufttransport AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Flyselskapenes Landsforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. desember 2005

Plassoppsigelse utløp:

5. januar 2006

Plassoppsigelse antall:

94

Plassfratredelse antall:

3

Mekling berammet:

5. januar 2006

Meklingsfrist:

6. januar 2006 kl. 03:00

Resultat
Riksmeklingsmannen konstaterte at det ikke var mulig å fremsette et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

6. januar 2006

Streik opptrapping:

11.1:3, 15.1:3, 16.1:4, 18.1:2, 19.1:1, 23.1:6, 25.1:1

Lønnsnemnd foreslått:

25. januar 2006 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

26. januar 2006

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:09

Saken ble opprettet: 5.desember 2005 kl. 11:32

2005-015

År: 2005     Arkivkode: 345

Avtale om fotokopiering o.l. i kommunal og fylkeskommunal undervisningsvirksomhet og administrasjon m.m for perioden 1.1.2000 til 31.12.2004, forlenget til 31.12.2005.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Kopinor

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Åndsverkloven og Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. november 2005

Resultat
Ikke fremsatt forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen ble deretter avsluttet.Fra 01.01.06 vil det ikke foreligge noen avtale om fotokopiering o.l. av opphavsrettslig beskyttet materiale i kommunal og fylkeskommunal undervisningsvirksomhet og administrasjon m.m.

Konflikt

Streik iverksatt:

1. januar 2006

Mekling gjenopptatt:

13. februar 2006 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Meklingsmannen fant ikke grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli akseptert av begge parter. Meklingen ble deretter avsluttet.

Forhandling avsluttet:

7. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Se Kopinor eller KS sine hjemmesider

Konflikt avsluttet:

7. april 2006

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:08

Saken ble opprettet: 1.desember 2005 kl. 13:40

2005-014

År: 2005     Arkivkode: 316

Lønnsrevisjon for annet avtaleår

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
TV 2 AS

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. november 2005

Plassoppsigelse utløp:

15. desember 2017

Plassoppsigelse antall:

320. Fra 01.12: 12 medl. Fra 03.12: 4 medl.

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

301. Fra 01.12: 12 medl. Fra 03.12: 4 medl.

Mekling berammet:

22. november

Meklingsfrist:

23. november 2005 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Arbeidstakernes representanter meddelte at de ville sende forslaget til behandling i landsstyret med anbefaling om at forslaget forkastes. Arbeidsgivernes representanter meddelte at de forkastet forslaget. Etter at de to forhandlingsdelegasjonene hadde forkastet forslaget fra riksmeklingsmannen ble det direkte forhandlingskontakt mellom partene. Kort tid før kl 11.00 23.november aksepterte Norsk Journalistlag et tilbud fra TV 2 AS.

Sist oppdatert: 7. april 2006 kl. 15:40

Saken ble opprettet: 7.november 2005 kl. 15:54

2005-013

År: 2005     Arkivkode: 325

Tariffoppgjøret pr. 1. april 2004 - Helseforetakene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne Helse

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. oktober 2005

Plassfratredelse antall:

244: Akershus Univ.sykehus-23, Rikshospitalet-Radiumhospitalet-94, St.Olavs Hospital-46, Ullevål Univ.sykehus-81

Meklingsfrist:

8. november 2005 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:07

Saken ble opprettet: 12.oktober 2005 kl. 10:08

2005-012

År: 2005     Arkivkode: 312

Offshoreserviceavtalen - Smedvig Offshore avdeling Brønntjenester og Odfjell Well Services avdeling Casing

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. september 2005

Plassoppsigelse utløp:

15. desember 2017

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 23. januar 2006 kl. 09:58

Saken ble opprettet: 27.september 2005 kl. 10:20

2005-011

År: 2005     Arkivkode: 315

Kollektivavtale mellom partene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund/Kato Airlines Flygerforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Bedriftsforbundet/Kato Airline AS

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. august 2005

Mekling berammet:

2005-08-25

Resultat
Ikke fremsatt forslag, ingen konflikt

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:07

Saken ble opprettet: 7.september 2005 kl. 11:35

2005-010

År: 2005     Arkivkode: 315

Opprettelse av tariffavtale for Travel Retail Norway A/S - Gardermoen, Sola, Flesland, Værnes

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Luftfartens Funksjonærforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistlloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. juni 2005

Plassoppsigelse antall:

86 medl. på Gardermoen, 10 på Sola, 2 på Flesland, 2 på Værnes

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

81 på Gardermoen

Mekling berammet:

2005-06-29, 07-01

Meklingsfrist:

2. juli 2005 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:06

Saken ble opprettet: 7.september 2005 kl. 10:05

2005-009

År: 2005     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. juni 2005

Plassoppsigelse antall:

541 i Statoil

Plassfratredelse mottatt:

26. november 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

541 i Statoil

Mekling berammet:

2005-06-20, 06-21

Krav om avsluttet mekling:

26. november 2022

Meklingsfrist:

22. juni 2005 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:06

Saken ble opprettet: 7.september 2005 kl. 09:51

2005-008

År: 2005     Arkivkode: 316

Tariffavtale mellom partene, lønnsreg. 2.avtaleår

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Oljearbeidernes Fellessammenslutning

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
BJ Services a/s

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. mai 2005

Plassoppsigelse antall:

ca. 139

Plassfratredelse antall:

ca. 139

Meklingsfrist:

15. juni 2005 kl. 24:00

Resultat
Ikke fremsatt forslag, avsluttet uten resultat 14.06 kl. 21.30

Konflikt

Streik iverksatt:

15. juni 2005

Resultat:

Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 07.07

Konflikt avsluttet:

7. juli 2005

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:05

Saken ble opprettet: 6.september 2005 kl. 02:34

2005-007

År: 2005     Arkivkode: 325

Telavie AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-NAVO (NOFU/Kommunikasjonsforb.)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2005

Plassoppsigelse antall:

ca. 110

Plassfratredelse antall:

10

Meklingsfrist:

10. juni 2005 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 09.06

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:04

Saken ble opprettet: 6.september 2005 kl. 02:30

2005-006

År: 2005     Arkivkode: 322

Telavie AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat (EL & IT Forbundet)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2005

Plassfratredelse antall:

345

Meklingsfrist:

10. juni 2005 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 09.06

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:04

Saken ble opprettet: 6.september 2005 kl. 02:16

2005-005

År: 2005     Arkivkode: 314

Flyteknikeroverenskomsten av 2004 - avtale nr. 279

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flytekniker Organisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Flyselskapenes Landsforening

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. mai 2005

Plassfratredelse antall:

15: STS Gardermoen, 15: BTS Sola, Tils. 30 medl. Opptrapping: 03.06 kl. 24, 15:WF Bodø Opptrapping 08.06 kl.00.00, 11:NAS Stav.,1:STS Garderm.,1:WF Bodø,1:BTS Stav.Tils.14.Opptrapping:10.06 kl.00.00 de resterende medl.

Meklingsfrist:

3. juni 2005 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:04

Saken ble opprettet: 26.august 2005 kl. 07:00

2005-004

År: 2005     Arkivkode: 325

Avinor - Oslo Lufthavn

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-NAVO (STAFO og Parat)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2005

Plassoppsigelse antall:

ca. 500

Plassfratredelse antall:

5 Gardermoen, 10, Ålesund, 26 Sola, 28 Haugesund.Tils.69

Mekling berammet:

30.05, 31.05

Meklingsfrist:

1. juni 2005 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 01.06

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:03

Saken ble opprettet: 26.august 2005 kl. 06:57

2005-003

År: 2005     Arkivkode: 322

Avinor - Oslo Lufthavn

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat (NTL og EL & IT)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. mai 2005

Plassoppsigelse utløp:

15. desember 2017

Plassfratredelse antall:

35 OSL, 14 Mosjøen, 10 Sandane, 15 Sogndal, 66 Sola, 16 Ålesund, 14 Sandnessjøen. Tils. 170

Mekling berammet:

30.05, 31.05

Meklingsfrist:

1. juni 2005 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 01.06

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:03

Saken ble opprettet: 26.august 2005 kl. 06:55

2005-002

År: 2005     Arkivkode: 321

Hovedavtalen i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Moderniseringsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2005

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

28 i Nye Kripos, 23 i Folkehelseinst., 15 i Mattilsynet.Tils.66

Meklingsfrist:

26. mai 2005 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 26.05

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:03

Saken ble opprettet: 26.august 2005 kl. 06:52

2005-001

År: 2005     Arkivkode: 314

Kollektivavtale for flygere i Widerøes Flyveselskap ASA test1<br>test2<br>test3

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund/Widerøes Flygerforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Flyselskapenes Landsforening/Widerøes Flyveselskap ASA

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven<br>test5<br>test6

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2005

Plassoppsigelse antall:

338

Plassfratredelse antall:

337

Mekling berammet:

2005-05-26, 05-28, Partene var enige om å forhandle lokalt og utsette meklingen til 29.05

Meklingsfrist:

30. mai 2005 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter 30.05

Sist oppdatert: 26. april 2006 kl. 15:31

Saken ble opprettet: 26.august 2005 kl. 06:48