Riksmekleren logo

Meny

Meklinger og konflikter

2015-023

År: 2015     Arkivkode: 311

Opprettelse av avtale for den kombinerte bakketjenesten ved Rygge Sivile Lufthavn.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. juni 2015

Plassoppsigelse antall:

25 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

4. september 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

10. september 2015 kl. 08.00

Mekling berammet:

9. september 2015

Krav om avsluttet mekling:

4. september 2015

Meklingsfrist:

10. september 2015 kl. 24:00

Resultat
Ved meklerens mellomkomst nådde partene frem til en minnelig løsning. Den omforente løsning fremgår av vedlegg 1, 2 og 3 til møteboken. Arbeidstakerparten opplyste at resultatet ville bli sendt ut til uravstemning.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 14:16

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-022

År: 2015     Arkivkode: 316

Overenskomst for Utdanningsforbundets sekretariat

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. juni 2015

Plassoppsigelse antall:

51 medlemmer

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling. Plassoppsigelse trukket.

Sist oppdatert: 15. desember 2017 kl. 10:58

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-021

År: 2015     Arkivkode: 315

Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
De samarbeidende organisasjoner (DSO)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. mai 2015

Plassoppsigelse antall:

626 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

18. juni 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

24. juni 2015 kl. 24.00.

Mekling berammet:

24. juni 2015

Krav om avsluttet mekling:

18. juni 2015

Meklingsfrist:

25. juni 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:22

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-020

År: 2015     Arkivkode: 312

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger - Boring og forpleining permanent plasserte innretninger.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2015

Plassoppsigelse antall:

1346 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

18. juni 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

24. juni 2015 kl. 24.00.

Mekling berammet:

24. juni 2015

Krav om avsluttet mekling:

18. juni 2015

Meklingsfrist:

25. juni 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:21

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-019

År: 2015     Arkivkode: 315

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Bjørn lillebergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2015

Plassoppsigelse antall:

2925 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

18. juni 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

24. juni 2015 kl. 24.00.

Mekling berammet:

24. juni 2015

Krav om avsluttet mekling:

18. juni 2015

Meklingsfrist:

25. juni 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:25

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-018

År: 2015     Arkivkode: 312

Overenskomst for Nis-registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. mai 2015

Plassoppsigelse antall:

100 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

11. juni 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

Tirsdag 16. juni 2015 kl. 0600

Mekling berammet:

15. juni 2015

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2015

Meklingsfrist:

16. juni 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:32

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-017

År: 2015     Arkivkode: 315

Nordisk NIS-avtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det Norske Maskinistforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. mai 2015

Plassoppsigelse antall:

333 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

Tirsdag 16. juni 2015 kl. 0600

Mekling berammet:

15. juni 2015

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2015

Meklingsfrist:

16. juni 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:34

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-016

År: 2015     Arkivkode: 315

Nordisk NIS-avtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. mai 2015

Plassoppsigelse antall:

406 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

Tirsdag 16. juni 2015 kl. 0600

Mekling berammet:

15. juni 2015

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2015

Meklingsfrist:

16. juni 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:36

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-015

År: 2015     Arkivkode: 311

Opprettelse av avtale for SAS-piloter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Cockpitforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. mai 2015

Plassoppsigelse antall:

309 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

20. mai 2015 kl.24.00

Mekling berammet:

18., 19. og 20. mai 2015

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2015

Meklingsfrist:

21. mai 2015 kl. 24:00

Resultat
NHO Luftfart fremsatte kl. 04:30 et tilbud til tariffavtale med svarfrist kl. 06:00. Norsk Cockpitforbund meddelte kl. 05:25 at de ikke aksepterte arbeidsgivers tilbud. Mekleren fant etter dette at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag eller fortsette meklingen.

Konflikt

Streik iverksatt:

21. mai 2015

Streik opptrapping:

Fra 22. mai kl. 24.00, 6 medlemmer.Fra 23. mai 2015 kl. 24.00, 7 medlemmer.

Resultat:

Riksmekleren fant etter omstendighetene at det var grunnlag for å fremlegge forslag. Arbeidsgiver meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstaker meddelte at forslaget ville bli sendt på avstemming med anbefaling. Svarfrist settes til den 15. juni 2015 kl. 12.00. Godkjent.

Konflikt avsluttet:

28. mai 2015

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:41

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-014

År: 2015     Arkivkode: 322

NSB og NSB Gjøvikbanen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2015

Plassoppsigelse antall:

1097 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

13. mai 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

20. mai kl. 24.00.

Mekling berammet:

20. mai 2015

Krav om avsluttet mekling:

13. mai 2015

Meklingsfrist:

21. mai 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker har svarfrist til 29. mai 2015 kl.12.00. Arbeidsgiver godtar forslaget.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:44

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-013

År: 2015     Arkivkode: 316

Tariffrevisjonen 2014 ved Air France/KLM

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Junit

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Air France/KLM

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. april 2015

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Plassoppsigelse antall:

18 medlemmer.

Mekling berammet:

Mandag 4. mai 2015

Krav om avsluttet mekling:

27. april 2015

Meklingsfrist:

5. mai 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekler framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver avslo forslaget. Arbeidstakerne aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:46

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-012

År: 2015     Arkivkode: 314

Pilotavtalen Norwegian (avtalenummer 495, 534)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. februar 2015

Plassoppsigelse antall:

480 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

23. februar 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

Ved arbeidstidens begynnelse den 28. februar 2015.

Mekling berammet:

26. og 27. februar 2015

Krav om avsluttet mekling:

23. februar 2015

Meklingsfrist:

28. februar 2015 kl. 24:00

Resultat
Meklerne konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen ble gjennopptatt 6. og 7. mars 2015. Begge parter meddelte at de ikke kunne forlate sine posisjoner, og at mellomløsninger ikke var aktuelle. Meklerne måtte således konstatere at ytterligere mekling derfor ikke var egnet til å lede til en minnelig løsning mellom partene. For møtebok se vedlegg 1.

Konflikt

Streik iverksatt:

28. februar 2015

Streik opptrapping:

Fra arbeidstidens begynnelse 4. mars 2015: 165 medlemmer.Fra arbeidstidens begynnelse 5. mars 2015: 36 medlemmer.Fra arbeidstidens begynnelse 6. mars 2015: 36 medlemmer.Fra arbeidstidens begynnelse 7. mars 2015: 34 medlemmer.Fra arbeidstidens begynnelse 8. mars 2015: 22 medlemmer.Fra arbeidstidens begynnelse 11. mars 2015: 3 medlemmer.

Forhandling avsluttet:

10. mars 2015 kl. 17:42

Resultat
Partene kom onsdag 10. mars 2015 kl. 17.42 frem til en forhandlingsløsning. Den pågående streiken er med dette avsluttet.

Konflikt avsluttet:

10. mars 2015

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:53

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-011

År: 2015     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehager

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. januar 2015

Plassoppsigelse antall:

38 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

5. mars 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

10. mars 2015 kl. 24.00

Mekling berammet:

10. mars 2015

Krav om avsluttet mekling:

5. mars 2015

Meklingsfrist:

17. mars 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker vil ta forslaget til styrebehandling med anbefaling.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:55

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-010

År: 2015     Arkivkode: 322

Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Pasienthotell

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. januar 2015

Plassoppsigelse antall:

29 medlemmer

Mekling berammet:

10. mars 2015

Krav om avsluttet mekling:

5. mars 2015

Meklingsfrist:

17. mars 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 13:56

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-009

År: 2015     Arkivkode: 322

Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Eldreomsorg

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. januar 2015

Plassoppsigelse antall:

480 medlemmer

Mekling berammet:

10. mars 2015

Krav om avsluttet mekling:

5. mars 2015

Meklingsfrist:

17. mars 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 14:01

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-008

År: 2015     Arkivkode: 322

Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehager

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. januar 2015

Plassoppsigelse antall:

330 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

4. mars 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

11. mars 2015 ved arbeidstidens begynnelse.

Mekling berammet:

10. mars 2015

Krav om avsluttet mekling:

4. mars 2015

Meklingsfrist:

17. mars 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 14:00

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-007

År: 2015     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Pasienthotell

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. januar 2015

Plassoppsigelse antall:

5 medlemmer

Mekling berammet:

10. mars 2015

Krav om avsluttet mekling:

5. mars 2015

Meklingsfrist:

17. mars 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 14:02

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-006

År: 2015     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Eldreomsorg

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. januar 2015

Plassoppsigelse antall:

Ca. 150 medlemmer

Mekling berammet:

10. mars 2015

Krav om avsluttet mekling:

5. mars 2015

Meklingsfrist:

17. mars 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 14:03

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-005

År: 2015     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehage

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. januar 2015

Plassoppsigelse antall:

Ca. 250 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

4. mars 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

11. mars 2015 ved arbeidstidens begynnelse.

Mekling berammet:

10. mars 2015

Krav om avsluttet mekling:

4. mars 2015

Meklingsfrist:

17. mars 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 14:05

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-004

År: 2015     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Eldreomsorg

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. januar 2015

Plassoppsigelse antall:

Ca. 40 medlemmer

Mekling berammet:

10. mars 2015

Krav om avsluttet mekling:

5. mars 2015

Meklingsfrist:

17. mars 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 14:06

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-003

År: 2015     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehager

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. januar 2015

Plassoppsigelse antall:

Ca. 45 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

4. mars 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

11. mars 2015 ved arbeidets begynnelse.

Mekling berammet:

10. mars 2015

Krav om avsluttet mekling:

4. mars 2015

Meklingsfrist:

17. mars 2015 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 14:07

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-002

År: 2015     Arkivkode: 311

LKAB Malmtrafikk-overenskomsten, overenskomst nr. 416

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Jernbaneforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Logistikk og Transport

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Lars Ole Evensen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. januar 2015

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Plassoppsigelse antall:

26 medlemmer.

Mekling berammet:

9. februar 2015

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 14:10

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2015-001

År: 2015     Arkivkode: 314

Lufttransport AS, avtalenummer 350.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvisloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. januar 2015

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Plassoppsigelse antall:

21 medlemmer. NHO Luftfart meddeler plassoppsigelse for ytterligere 8 medlemmer i LRF.

Plassfratredelse mottatt:

23. januar 2015

Plassfratredelse iverksettelse:

29. januar 2015 kl. 24.00.

Mekling berammet:

28. og 29. januar 2015

Krav om avsluttet mekling:

23. januar 2015

Meklingsfrist:

2. februar 2015 kl. 13:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklers mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 9. januar 2018 kl. 14:13

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58