Meklinger og konflikter

2019-029

År: 2019     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 12 virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

25. juni 2019

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 27. august 2019 kl. 08:29

Saken ble opprettet: 26.juni 2019 kl. 14:39

2019-028

År: 2019     Arkivkode: 314

Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sykepleierforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

24. juni 2019

Plassfratredelse mottatt:

23. august 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 23. august 2019 kl. 00:00

49 medlemmer (NSF)

Fra 23. august 2019 kl. 00:00

1 ansatt (NHO Service og Handel)

Mekling berammet:

29. august 2019

Krav om avsluttet mekling:

23. august 2019

Meklingsfrist:

29. august 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget, og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 12. september 2019 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 30. august 2019 kl. 02:58

Saken ble opprettet: 26.juni 2019 kl. 14:35

2019-027

År: 2019     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10 Helseforetak med sykehusdrift

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
NITO

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kristin Rognan (Trøndelag, Møre og Romsdal)

Sted:

Sør-Trøndelag tingrett, Trondheim tinghus
7013 Trondheim

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

21. juni 2019

Plassfratredelse mottatt:

18. september 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 18. september 2019 kl. 00:00

112 medlemmer

Mekling berammet:

23. september 2019

Meklingsfrist:

23. september 2019 kl. 24:00

Sist oppdatert: 18. september 2019 kl. 15:03

Saken ble opprettet: 26.juni 2019 kl. 10:02

2019-026

År: 2019     Arkivkode: 316

Offshoreavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
DeepOcean AS

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

21. juni 2019

Plassfratredelse mottatt:

5. juli 2019

Plassfratredelse antall:

Fra 5. juli 2019 kl. 00:00

30-40 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

5. juli 2019

Meklingsfrist:

11. juli 2019 kl. 24:00

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 12. juli 2019 kl. 03:45

Saken ble opprettet: 25.juni 2019 kl. 10:13

2019-025

År: 2019     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norges Farmaceutiske Forening

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

14. juni 2019

Plassfratredelse mottatt:

11. september 2019

Plassfratredelse antall:

Fra 11. september 2019 kl. 00:00

29 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

11. september 2019

Meklingsfrist:

16. september 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med møteboka. Begge parter aksepterte forslaget

Sist oppdatert: 18. september 2019 kl. 12:47

Saken ble opprettet: 14.juni 2019 kl. 12:17

2019-024

År: 2019     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

14. juni 2019

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 13. september 2019 kl. 10:35

Saken ble opprettet: 14.juni 2019 kl. 12:11

2019-023

År: 2019     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Negotia og Delta

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

12. juni 2019

Plassfratredelse mottatt:

11. september 2019

Plassfratredelse antall:

Fra 11. september 2019 kl. 00:00

352 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

11. september 2019

Meklingsfrist:

16. september 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

17. september 2019

Sist oppdatert: 17. september 2019 kl. 03:03

Saken ble opprettet: 14.juni 2019 kl. 12:06

2019-022

År: 2019     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 12 virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund og Forskerforbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

7. juni 2019

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 27. august 2019 kl. 08:30

Saken ble opprettet: 7.juni 2019 kl. 12:41

2019-021

År: 2019     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 12 virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Parat og Delta

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

7. juni 2019

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 27. august 2019 kl. 08:29

Saken ble opprettet: 7.juni 2019 kl. 12:35

2019-020

År: 2019     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 12 virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet og FO

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

7. juni 2019

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 28. august 2019 kl. 12:45

Saken ble opprettet: 7.juni 2019 kl. 12:30

2019-019

År: 2019     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 7 NSB (VY)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

6. juni 2019

Plassfratredelse mottatt:

30. august 2019

Plassfratredelse antall:

Fra 30. august 2019 kl. 00:00

62 medlemmer

Mekling berammet:

9. september 2019

Krav om avsluttet mekling:

30. august 2019

Meklingsfrist:

9. september 2019 kl. 24:00

Resultat
Partene kom med meklerenes mellomkomst frem til en forhandlingsløsning. Det vises til signert protokoll med vedlegg vedlagt møteboka.

Sist oppdatert: 9. september 2019 kl. 23:35

Saken ble opprettet: 7.juni 2019 kl. 12:25

2019-018

År: 2019     Arkivkode: 315

Flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Statens Kartverk
3507 Hønefoss

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

31. mai 2019

Plassfratredelse mottatt:

20. juni 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 20. juni 2019 kl. 00:00

664 medlemmer

Mekling berammet:

27. juni 2019

Krav om avsluttet mekling:

20. juni 2019

Meklingsfrist:

27. juni 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 28. juni 2019 kl. 04:22

Saken ble opprettet: 5.juni 2019 kl. 11:38

2019-017

År: 2019     Arkivkode: 312

Flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Statens Kartverk
3507 Hønefoss

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

31. mai 2019

Plassfratredelse mottatt:

19. juni 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 28. juni 2019 kl. 00:00

922 medlemmer

Mekling berammet:

27. juni 2019

Krav om avsluttet mekling:

19. juni 2019

Meklingsfrist:

27. juni 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 28. juni 2019 kl. 04:21

Saken ble opprettet: 5.juni 2019 kl. 11:34

2019-016

År: 2019     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Edvard Os (Østlandet krets)

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

14. mai 2019

Plassfratredelse mottatt:

29. mai 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

4. juni 2019 kl. 13:19

Plassfratredelse antall:

Fra 29. mai 2019 kl. 00:00

198 medlemmer.

Mekling berammet:

3. juni 2019

Krav om avsluttet mekling:

29. mai 2019

Meklingsfrist:

3. juni 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 4. juni 2019 kl. 04:12

Saken ble opprettet: 15.mai 2019 kl. 14:45

2019-015

År: 2019     Arkivkode: 348

Mellomoppgjøret i Oslo Kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den Norske Jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og Norges Ingeniørorganisasjon – NITO

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Mekler:

Inger-Marie Landfald (Østlandet krets)

Sted:

Sarpsborg tingrett
1706 Sarpsborg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2019

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 15. mai 2019 kl. 00:00

140 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

24. mai 2019

Konflikt avsluttet:

27. mai 2019

Sist oppdatert: 27. mai 2019 kl. 14:06

Saken ble opprettet: 3.mai 2019 kl. 14:33

2019-014

År: 2019     Arkivkode: 341

Mellomoppgjøret 2019

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og Norges Ingeniørorganisasjon - NITO

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2019

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en løsning i samsvar med meklerens forslag.

Sist oppdatert: 23. mai 2019 kl. 22:41

Saken ble opprettet: 3.mai 2019 kl. 14:27

2019-013

År: 2019     Arkivkode: 341

Mellomoppgjøret 2019

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet, Forskerforbundet, det norske maskinistforbund, Norsk Radiografforbund, Det norske Diakonforbund og Den norske kirkes presteforening.

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2019

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 16. mai 2019 kl. 00:00

7047 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en løsning i samsvar med meklerens forslag

Sist oppdatert: 26. juni 2019 kl. 13:39

Saken ble opprettet: 3.mai 2019 kl. 14:21

2019-012

År: 2019     Arkivkode: 341

Mellomoppgjøret i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Stavanger tingrett
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 16. mai 2019 kl. 00:00

524 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 24. mai 2019 kl. 14:18

Saken ble opprettet: 3.mai 2019 kl. 14:15

2019-011

År: 2019     Arkivkode: 341

Mellomoppgjøret i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Stavanger tingrett
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. mai 2019

Plassfratredelse antall:

Fra 16. mai 2019 kl. 00:00

980 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Alle parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 24. mai 2019 kl. 14:21

Saken ble opprettet: 3.mai 2019 kl. 14:07

2019-010

År: 2019     Arkivkode: 341

Mellomoppgjøret i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Stavanger tingrett
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassfratredelse antall:

Fra 16. mai 2019 kl. 00:00

217 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Alle parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 24. mai 2019 kl. 14:20

Saken ble opprettet: 3.mai 2019 kl. 14:04

2019-009

År: 2019     Arkivkode: 321

Mellomoppgjøret i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Stavanger tingrett
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassfratredelse antall:

Fra 16. mai 2019 kl. 00:00

2048 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Alle parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 24. mai 2019 kl. 14:22

Saken ble opprettet: 3.mai 2019 kl. 13:55

2019-008

År: 2019     Arkivkode: 325

Mellomoppgjøret 2019 - Overenskomstområde 10 Helseforetak

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta og Parat

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

12. april 2019

Plassfratredelse mottatt:

22. mai 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 29. mai 2019 kl. 00:00

190 medlemmer

Fra 11. juni 2019 kl. 00:00

51 medlemmer

Fra 24. juni 2019 kl. 00:00

56 medlemmer

Mekling berammet:

27. og 28. mai 2019

Krav om avsluttet mekling:

22. mai 2019

Meklingsfrist:

28. mai 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge partene.

Konflikt

Streik iverksatt:

29. mai 2019

Streik opptrapping:

Fra 11. juni 2019 kl. 00:00

51 medlemmer

Fra 24. juni 2019 kl. 00:00

56 medlemmer

Lønnsnemnd foreslått:

23. juni 2019 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

23. juni 2019

Sist oppdatert: 24. juni 2019 kl. 09:28

Saken ble opprettet: 12.april 2019 kl. 12:14

2019-007

År: 2019     Arkivkode: 322

Mellomoppgjøret 2019 - Overenskomstområde 10 Helseforetak

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, EL og IT og Creo

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

12. april 2019

Plassfratredelse mottatt:

22. mai 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 29. mai 2019 kl. 00:00

303 medlemmer

Fra 11. juni 2019 kl. 00:00

126 medlemmer

Fra 24. juni 2019 kl. 00:00

87 medlemmer

Mekling berammet:

27. og 28. mai 2019

Krav om avsluttet mekling:

22. mai 2019

Meklingsfrist:

28. mai 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge partene.

Konflikt

Streik iverksatt:

29. mai 2019

Streik opptrapping:

Fra 11. juni 2019 kl. 00:00

126 medlemmer

Fra 24. juni 2019 kl. 00:00

87 medlemmer

Lønnsnemnd foreslått:

23. juni 2019 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

23. juni 2019

Sist oppdatert: 24. juni 2019 kl. 09:26

Saken ble opprettet: 12.april 2019 kl. 12:09

2019-006

År: 2019     Arkivkode: 322

Opprettelse av overenskomst ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

5. april 2019

Mekling berammet:

3. mai 2019

Forhandling avsluttet:

25. april 2019 kl. 24:00

Resultat

Sist oppdatert: 25. april 2019 kl. 17:58

Saken ble opprettet: 9.april 2019 kl. 10:58

2019-005

År: 2019     Arkivkode: 314

Overenskomst 494 for piloter i SAS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
ScanNor Flygerforening

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

3. april 2019

Plassfratredelse mottatt:

15. april 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 15. april 2019 kl. 00:00

191 medlemmer

Mekling berammet:

24. og 25. april 2019

Krav om avsluttet mekling:

15. april 2019

Meklingsfrist:

25. april 2019 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter

Konflikt

Streik iverksatt:

26. april 2019

Mekling gjenopptatt:

1. mai 2019 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Under meklinga nådde partene - med meklernes mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

2. mai 2019

Sist oppdatert: 23. mai 2019 kl. 10:21

Saken ble opprettet: 3.april 2019 kl. 13:19

2019-004

År: 2019     Arkivkode: 311

Overenskomst 541 for piloter i SAS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

3. april 2019

Plassfratredelse mottatt:

15. april 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 15. april 2019 kl. 00:00

355 medlemmer

Mekling berammet:

24. og 25. april 2019

Krav om avsluttet mekling:

15. april 2019

Meklingsfrist:

25. april 2019 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter

Konflikt

Streik iverksatt:

26. april 2019

Mekling gjenopptatt:

1. mai 2019 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Under meklinga nådde partene - med meklernes mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

2. mai 2019

Sist oppdatert: 23. mai 2019 kl. 10:20

Saken ble opprettet: 3.april 2019 kl. 13:14

2019-003

År: 2019     Arkivkode: 314

Mellomoppgjøret YS - NHO 2019

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. mars 2019

Forbud nedlagt/sendt:

15. mars 2019

Plassfratredelse mottatt:

27. mars 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. april 2400 kl. 03:19

Plassfratredelse antall:

Fra 27. mars 2019 kl. 00:00

1.629 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 100 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

30. og 31. mars 2019

Krav om avsluttet mekling:

27. mars 2019

Meklingsfrist:

31. mars 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboka. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 2. mai 2019 kl. 07:58

Saken ble opprettet: 15.mars 2019 kl. 12:03

2019-002

År: 2019     Arkivkode: 311

Mellomoppgjøret LO - NHO 2019

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. mars 2019

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

15. mars 2019

Plassfratredelse mottatt:

27. mars 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 27. mars 2019 kl. 00:00

22951 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 1.245 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

30. og 31. mars 2019

Krav om avsluttet mekling:

27. mars 2019

Meklingsfrist:

31. mars 2019 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 2. mai 2019 kl. 07:58

Saken ble opprettet: 15.mars 2019 kl. 11:50

2019-001

År: 2019     Arkivkode: 314

Opprettelse av landsomfattende overenskomst for redningsmenn i Bristow Norway

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. januar 2019

Forbud nedlagt/sendt:

14. januar 2019

Plassfratredelse mottatt:

21. februar 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 21. februar 2019 kl. 00:00

1 medlem

Fra 26. februar 2019 kl. 00:00

1 medlem

Fra 15. mars 2019 kl. 00:00

2 medlemmer

Mekling berammet:

25. og 26. februar 2019

Krav om avsluttet mekling:

21. februar 2019

Meklingsfrist:

26. februar 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. februar 2019

Mekling gjenopptatt:

28. mars 2019 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Under meklinga nådde partene – med meklernes mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

28. mars 2019

Sist oppdatert: 29. mars 2019 kl. 08:06

Saken ble opprettet: 15.januar 2019 kl. 09:43