Meklinger og konflikter

2010-099

År: 2010     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2010. Overenskomst mellom BNF og NHO Luftfart/BN for flygere i Bristow Norway AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. desember 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Plassoppsigelse antall:

34 medlemmer

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 14. januar 2011 kl. 10:44

Saken ble opprettet: 23.desember 2010 kl. 11:21

2010-098

År: 2010     Arkivkode: 316

Kollektivavtale mellom Norsk Flygerforbund og West Air Sweden for flygere som arbeider i West Air Sweden AB Norge Filial

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norges Flygerforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
West Air Sweden

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. desember 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2010

Plassoppsigelse antall:

21 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

13. desember 2010

Plassfratredelse antall:

21 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

13. desember 2010

Meklingsfrist:

18. desember 2010 kl. 15:00

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.Se sak 2010-98

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:39

Saken ble opprettet: 10.desember 2010 kl. 12:08

2010-097

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomst for Blindeforbundet, Oslo Kino AS, Hero Norge AS, SF Kino Stavanger/Sandnes AS, Flyktningestiftelsen og Aurora Kino AS.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. oktober 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

433

Plassfratredelse mottatt:

5. november 2010

Plassfratredelse antall:

61 medlemmer.

Krav om avsluttet mekling:

5. november 2010

Meklingsfrist:

11. november 2010 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:39

Saken ble opprettet: 13.oktober 2010 kl. 14:27

2010-096

År: 2010     Arkivkode: 312

Landsoverenskomsten mellom HK og AAF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. oktober 2010

Plassfratredelse mottatt:

3. november 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

982 medlemmer

Mekling berammet:

8. november 2010

Krav om avsluttet mekling:

3. november 2010

Meklingsfrist:

9. november 2010 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen framla forslag til skisse i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver skal styrebehandle forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:38

Saken ble opprettet: 5.oktober 2010 kl. 08:24

2010-095

År: 2010     Arkivkode: 312

LNS Spitsbergen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Maskinentreprenørenes Forbund

Mekler:

Dag Nafstad (28. og 29. oktober 2010)/ Kari Gjesteby (10. og 11. januar 2011)

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. september 2010

Plassoppsigelse antall:

72 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 6 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Ny plassoppsigelse 3. desember 2010 omfatter 69 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 6 medlemmer i bedrifter

Plassfratredelse mottatt:

5. januar 2011

Plassfratredelse antall:

63 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 5 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

28. og 29. oktober 2010. Ny mekling 10. og 11. januar 2011

Krav om avsluttet mekling:

5. januar 2011

Meklingsfrist:

12. januar 2011 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling. Nedstemt ved uravstemming. Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:38

Saken ble opprettet: 28.september 2010 kl. 14:18

2010-094

År: 2010     Arkivkode: 311

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. september 2010

Plassoppsigelse antall:

243

Plassfratredelse mottatt:

22. oktober 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

231 medlemmer

Mekling berammet:

28. oktober 2010

Krav om avsluttet mekling:

22. oktober 2010

Meklingsfrist:

29. oktober 2010 kl. 24:00

Resultat
Partene nådde frem til en forhandlingsløsning, i samsvar med vedlagt protokoll. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen ut til uravstemming med anbefaling. Arbeidsgiver aksepterte forhandlingsløsningen.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:37

Saken ble opprettet: 28.september 2010 kl. 09:56

2010-093

År: 2010     Arkivkode: 311

Luftfartsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. september 2010

Plassoppsigelse antall:

589 Plassoppsigelsen omfatter også 216 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

15. oktober 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

355 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

15. oktober 2010

Meklingsfrist:

21. oktober 2010 kl. 24:00

Resultat
Under ledelse av meklingsmannen oppsto det enighet mellom partene om endringer i tariffavtalen, slik som inntatt i vedlegg 1 og 2. Arbeidstakerne opplyste at vedlegg 1 og 2 ville bli sendt til uravstemming.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:36

Saken ble opprettet: 24.september 2010 kl. 09:08

2010-092

År: 2010     Arkivkode: 312

Hovedtariffavtalen KA

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
FO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. september 2010

Plassoppsigelse antall:

9

Plassfratredelse mottatt:

20. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

4

Mekling berammet:

23. og 24. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

20. september 2010

Meklingsfrist:

25. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:36

Saken ble opprettet: 13.september 2010 kl. 09:21

2010-091

År: 2010     Arkivkode: 312

Overenskomsten for Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. september 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

65

Plassfratredelse mottatt:

13. oktober 2010

Plassfratredelse antall:

159 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

15. oktober 2010

Meklingsfrist:

20. oktober 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:35

Saken ble opprettet: 13.september 2010 kl. 09:00

2010-090

År: 2010     Arkivkode: 311

NHO Pleie og omsorgsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. september 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

850

Plassfratredelse mottatt:

22. oktober 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

86 medlemmer.

Mekling berammet:

25. og 26. oktober 2010

Krav om avsluttet mekling:

22. oktober 2010

Meklingsfrist:

27. oktober 2010 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen la frem forslag som begge parter sender til uravstemming med anbefaling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:34

Saken ble opprettet: 7.september 2010 kl. 13:12

2010-089

År: 2010     Arkivkode: 315

Hovedavtalen KA

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Kateketforeningen

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. august 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 250 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

20. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

3 medlemmer

Mekling berammet:

23. og 24. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

20. september 2010

Meklingsfrist:

25. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:34

Saken ble opprettet: 24.august 2010 kl. 13:27

2010-088

År: 2010     Arkivkode: 315

Hovedtariffavtalen KA

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Det Norske Diakonforbund, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Presteforeningen, Forskerforbundet og Akademikerforbundet.

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. august 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 550

Plassfratredelse mottatt:

20. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Det Norske Diakonforbund: 4 medlemmer. Presteforeningen: 2 medlemmer. Utdanningsforbundet: 5 medlemmer.

Mekling berammet:

23. og 24. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

20. september 2010

Meklingsfrist:

25. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:33

Saken ble opprettet: 24.august 2010 kl. 09:44

2010-087

År: 2010     Arkivkode: 315

Hovedtariffavtalen KA

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. august 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

5 medlemmer

Mekling berammet:

23. og 24. september 2010

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:33

Saken ble opprettet: 24.august 2010 kl. 09:40

2010-086

År: 2010     Arkivkode: 315

Hovedtariffavtalen KA

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. august 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 1300 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

20. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

92 medlemmer

Mekling berammet:

23. og 24. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

20. september 2010

Meklingsfrist:

25. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:32

Saken ble opprettet: 24.august 2010 kl. 09:36

2010-085

År: 2010     Arkivkode: 312

Hovedtariffavtalen KA

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. august 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassfratredelse mottatt:

20. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

154 medlemmer

Mekling berammet:

23. og 24. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

20. september 2010

Meklingsfrist:

25. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:31

Saken ble opprettet: 24.august 2010 kl. 09:32

2010-084

År: 2010     Arkivkode: 312

Fritids- og opplevelsesavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
HSH

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. juli 2010

Plassoppsigelse antall:

65 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

9. september 2010

Plassfratredelse antall:

59 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

9. september 2010

Meklingsfrist:

15. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Vedlegget baseres på forhandlingsprotokoll datert 9. juni 2010 og de korrigeringer som er datert 14. september 2010. Arbeidsgiver anbefalte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravsteming med anbefaling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:31

Saken ble opprettet: 12.juli 2010 kl. 13:13

2010-083

År: 2010     Arkivkode: 316

Direkteoverenskomst mellom Parat og LSG Sky Chefs

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
LSG Sky Chefs Norge AS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. juli 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Plassoppsigelse antall:

36 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

13. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

34 medlemmer

Mekling berammet:

30. august 2010

Krav om avsluttet mekling:

13. august 2010

Meklingsfrist:

31. august 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag som arbeidsgiver anbefalte og arbeidstaker sender ut til uravstemning uten anbefaling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:30

Saken ble opprettet: 9.juli 2010 kl. 10:14

2010-082

År: 2010     Arkivkode: 312

Overenskomst for ansatte i AUF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Mekler:

Reidun Wallevik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juli 2010

Plassoppsigelse antall:

23

Plassfratredelse mottatt:

7. september 2010

Plassfratredelse antall:

30

Krav om avsluttet mekling:

7. september 2010

Meklingsfrist:

14. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:29

Saken ble opprettet: 9.juli 2010 kl. 10:11

2010-081

År: 2010     Arkivkode: 315

Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehages Landsforbund

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 4400 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

18. oktober 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

370 medlemmer. Fra 27.10.2010 kl 06.00: 54 medlemmer.

Krav om avsluttet mekling:

14. oktober 2010

Meklingsfrist:

23. oktober 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:28

Saken ble opprettet: 2.juli 2010 kl. 14:06

2010-080

År: 2010     Arkivkode: 315

Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 400 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

18. oktober 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

58 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

18. oktober 2010

Meklingsfrist:

23. oktober 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:28

Saken ble opprettet: 2.juli 2010 kl. 14:04

2010-079

År: 2010     Arkivkode: 312

Hovedavtale/Hovedtariffavtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Skolenes Landsforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

4877 medlemmer. Fra 22. oktober 2010: 37 medlemmer av Skolenes Landsforbund.

Plassfratredelse mottatt:

18. oktober 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

310 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

18. oktober 2010

Meklingsfrist:

23. oktober 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:27

Saken ble opprettet: 2.juli 2010 kl. 14:01

2010-078

År: 2010     Arkivkode: 312

Virksomheter i Boligsamvirket

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Samfo

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

402 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

13. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

127 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

13. september 2010

Meklingsfrist:

21. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:27

Saken ble opprettet: 2.juli 2010 kl. 13:59

2010-077

År: 2010     Arkivkode: 311

Kabelmontøroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

27

Plassfratredelse mottatt:

27. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

27 medlemmer

Mekling berammet:

3. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

27. august 2010

Meklingsfrist:

4. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Arbeidsgivernes representanter meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstakernes representant meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:26

Saken ble opprettet: 28.juni 2010 kl. 19:55

2010-076

År: 2010     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10 Helse

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Radiografforbund og Det Norske Maskinistforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 1900 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

9. september 2010

Plassfratredelse antall:

11 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

9. september 2010

Meklingsfrist:

15. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Partene nådde frem til en forhandlingsløsning for Vestre Viken HF og meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg i møteboka for Oslo Universitetssykehus HF. Begge parter anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:25

Saken ble opprettet: 28.juni 2010 kl. 19:52

2010-075

År: 2010     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Parat, Norsk Radiografforbund, Finansforbundet og Norges Banks Funksjonærforbund.

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

750 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

16. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

235 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

16. august 2010

Meklingsfrist:

21. august 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:25

Saken ble opprettet: 28.juni 2010 kl. 19:44

2010-074

År: 2010     Arkivkode: 316

Overenskomst mellom Det Norske Veritas og Veritas Funksjonærforening

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Veritas Funksjonærforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Det Norske Veritas

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 9. august 2010 kl. 13:10

Saken ble opprettet: 25.juni 2010 kl. 11:06

2010-073

År: 2010     Arkivkode: 315

Overenskomst mellom Vetco Gray Scandinavia AS og SAFE

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Vetco Gray Scandinavia AS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Plassfratredelse mottatt:

25. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

160 medlemmer

Mekling berammet:

31. august 2010

Krav om avsluttet mekling:

25. august 2010

Meklingsfrist:

1. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:24

Saken ble opprettet: 17.juni 2010 kl. 14:56

2010-072

År: 2010     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 9 øvrige virksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

361

Plassfratredelse mottatt:

16. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

377 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

16. august 2010

Meklingsfrist:

21. august 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:23

Saken ble opprettet: 17.juni 2010 kl. 14:52

2010-071

År: 2010     Arkivkode: 344

Energiavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS Bedrift

Mekler:

Wenche Elisabeth Arntzen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. juni 2010

Plassfratredelse mottatt:

3. september 2010

Plassfratredelse antall:

11

Mekling berammet:

8., 9. og 10. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

3. september 2010

Meklingsfrist:

10. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklingsmannens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Partene har frist til å meddele om de aksepterer forhandlingsløsningen til 08. oktober 2010.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:23

Saken ble opprettet: 17.juni 2010 kl. 09:47

2010-070

År: 2010     Arkivkode: 344

Energiavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS Bedrift

Mekler:

Wenche Elisabeth Arntzen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

2614 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

1. september 2010

Plassfratredelse antall:

497

Mekling berammet:

8., 9. og 10. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

1. september 2010

Meklingsfrist:

10. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Partene har frist til å meddele om de aksepterer forhandlingsløsningen til 08. oktober 2010.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:22

Saken ble opprettet: 17.juni 2010 kl. 09:36

2010-069

År: 2010     Arkivkode: 316

Norsk Journalistlags medlemmer i P¤ Radio Hele Norge AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
P4 Radio Hele Norge AS

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

55 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

25. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

49

Mekling berammet:

30. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

25. juni 2010

Meklingsfrist:

1. juli 2010 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 28. juni 2010 kl. 19:57

Saken ble opprettet: 17.juni 2010 kl. 09:31

2010-068

År: 2010     Arkivkode: 314

Oljetransportavtalen nr 488

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Plassoppsigelse antall:

58 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

19. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

51 medlemmer

Mekling berammet:

25. august 2010

Krav om avsluttet mekling:

19. august 2010

Meklingsfrist:

26. august 2010 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:21

Saken ble opprettet: 15.juni 2010 kl. 13:50

2010-067

År: 2010     Arkivkode: 311

184 Oljeavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

26. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

33 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

20. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

5

Mekling berammet:

25. august 2010

Krav om avsluttet mekling:

20. august 2010

Meklingsfrist:

26. august 2010 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med møteboken. Arbeidsgiver meddelte at de anbefalte forslaget. Arbeidstakerne sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:20

Saken ble opprettet: 15.juni 2010 kl. 13:48

2010-066

År: 2010     Arkivkode: 315

Overenskomsten for Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Negotia

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Landbrukets Arbeidsgiverforening

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

ca 970

Mekling berammet:

23. og 24. august 2010

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 19. august 2010 kl. 14:28

Saken ble opprettet: 14.juni 2010 kl. 13:24

2010-065

År: 2010     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10 Helse

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta, Parat og Bibliotekarforbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 8000

Plassfratredelse mottatt:

24. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

190 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

24. juni 2010

Meklingsfrist:

29. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

29. juni 2010

Streik opptrapping:

5. juli 2010: 157 medlemmer. Fra 13. juli 2010: 191 medlemmer. Fra 14. juli 2010: 25 medlemmer.

Lønnsnemnd foreslått:

13. juli 2010 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

13. juli 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:19

Saken ble opprettet: 11.juni 2010 kl. 09:14

2010-064

År: 2010     Arkivkode: 314

Overenskomst for Transportselskaper i Norge Taxisentraler

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Negotia

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

67 medlemmer

Resultat
Under meklingen nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:18

Saken ble opprettet: 11.juni 2010 kl. 08:58

2010-063

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomst for Taxi/drosjesentraler

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. juni 2010

Plassfratredelse mottatt:

4. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

18

Krav om avsluttet mekling:

4. august 2010

Meklingsfrist:

3. september 2010 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:18

Saken ble opprettet: 11.juni 2010 kl. 08:55

2010-062

År: 2010     Arkivkode: 311

avtale 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Plassoppsigelse antall:

97 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

27. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

38 medlemmer.- trukket.Nytt varsel gjeldende fra 2. november 2010 kl 24.00: 5 medlemmer.

Mekling berammet:

30. og 31. august 2010. Nytt møte 1. og 2. november 2010

Krav om avsluttet mekling:

27. august 2010

Meklingsfrist:

3. november 2010 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen oppstod det enighet mellom partene om at det var nødvendig med en pause i meklingen. Forutsetningen er at det i meklingspausen skal gjennomføres lokale forhandlinger, og at disse skal være ferdigstilte innen tidspunktet for meklingens fortsettelse. Det var enighet om at meklingen blir å gjenoppta den 1. november 2010 kl. 10.00. Partene er videre enige om at nytt fristutløp fastsettes til påfølgende dag kl 24.00. Partene forplikter seg til arbeidsfred i meklingspausen. Plassfratredelsen trekkes tilbake. De undertegnede opplyste at de hadde fullmakt til å forplikte sine parter. Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som er vedlagt møteboken som vedlegg 1 og 2. Industri Energi fremla en protokolltilførsel som er vedlagt riksmeklingsmannens møtebok som vedlegg 3.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:17

Saken ble opprettet: 8.juni 2010 kl. 15:29

2010-061

År: 2010     Arkivkode: 315

Flyttbare offshoreinnretninger samt boring på permanent plasserte innretninger.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 2490 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

18. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

24. juni 2021 kl. 17:00

Plassfratredelse antall:

392 medlemmer

Mekling berammet:

24. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

18. juni 2010

Meklingsfrist:

25. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:15

Saken ble opprettet: 8.juni 2010 kl. 15:22

2010-060

År: 2010     Arkivkode: 312

Glassoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Glass og Fasadeforeningen

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

505 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 49 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

14. juni 2010

Plassfratredelse antall:

505 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 49 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Krav om avsluttet mekling:

14. juni 2010

Meklingsfrist:

19. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:15

Saken ble opprettet: 7.juni 2010 kl. 13:38

2010-059

År: 2010     Arkivkode: 311

Landbaseavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juni 2010

Plassfratredelse mottatt:

1. juli 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

136 medlemmer

Mekling berammet:

6. og 7. juli 2010

Krav om avsluttet mekling:

1. juli 2010

Meklingsfrist:

8. juli 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:14

Saken ble opprettet: 7.juni 2010 kl. 13:34

2010-058

År: 2010     Arkivkode: 311

Møbel, Interiør og Trevare overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. mai 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Plassfratredelse mottatt:

17. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

1072.

Mekling berammet:

22. og 23. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

17. juni 2010

Meklingsfrist:

24. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:13

Saken ble opprettet: 3.juni 2010 kl. 09:29

2010-057

År: 2010     Arkivkode: 311

Oljeserviceavtalen, avtale nr 357

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

400

Plassfratredelse mottatt:

17. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

399.

Mekling berammet:

23. og 24. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

17. juni 2010

Meklingsfrist:

25. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:13

Saken ble opprettet: 28.mai 2010 kl. 11:12

2010-056

År: 2010     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 2 Norges Bank

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Siviløkonomene, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Norges Juristforbund, Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig forening, Samfunnsviternes Fagforening og NITO-Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. mai 2010

Plassfratredelse mottatt:

4. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

42.

Mekling berammet:

8. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

4. juni 2010

Meklingsfrist:

9. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 8. juni 2010 kl. 08:30

Saken ble opprettet: 14.mai 2010 kl. 14:20

2010-055

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomst 189 Pakkerioverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

338

Plassfratredelse mottatt:

2. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

338 medlemmer

Mekling berammet:

6. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

2. juni 2010

Meklingsfrist:

7. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter. Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:13

Saken ble opprettet: 14.mai 2010 kl. 14:15

2010-054

År: 2010     Arkivkode: 311

Service- og vedlikeholdsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2010

Plassoppsigelse utløp:

3. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

351

Plassfratredelse mottatt:

21. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

25. juni 2021 kl. 23:00

Plassfratredelse antall:

351.

Mekling berammet:

23. og 24. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. juni 2010

Meklingsfrist:

24. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Partene kom fram til forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 23. juni 2010 kl. 11:07

Saken ble opprettet: 14.mai 2010 kl. 14:10

2010-053

År: 2010     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 1 Orkestre og teater

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Tjenestemannslag

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2010

Plassoppsigelse utløp:

6. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

723

Plassfratredelse mottatt:

2. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

20 medlemmer. Fra 8. juni: 11 medlemmer. Trukket plassfratredelse for 13 medlemmer 3. juni 2010. Fra 10 juni: 6 medlemmer.

Mekling berammet:

6. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

2. juni 2010

Meklingsfrist:

7. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

7. juni 2010

Mekling gjenopptatt:

13. juni 2010 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Riksmeklingsmannen la fram forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstakerne anbefalte. Svarfrist 1. september 2010. Vedtatt.

Konflikt avsluttet:

14. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:12

Saken ble opprettet: 14.mai 2010 kl. 14:05

2010-052

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomst for Heisfaget

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Teknologi

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

657. Plassoppsigelsen omfatter også 48 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

14. juni 2010

Plassfratredelse antall:

39 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 3 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler i de samme avtaleområder

Krav om avsluttet mekling:

14. juni 2010

Meklingsfrist:

19. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:11

Saken ble opprettet: 14.mai 2010 kl. 14:00

2010-051

År: 2010     Arkivkode: 314

Oljeoverenskomsten sokkel, 284

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

2515

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2010

Plassfratredelse antall:

240.

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2010

Meklingsfrist:

17. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde SAFE og Oljeindustriens Landsforening samt Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Lederne meddelte at de anbefalte forhandlingsløsningen, og ville sende den ut til uravstemming.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:11

Saken ble opprettet: 12.mai 2010 kl. 12:45

2010-050

År: 2010     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten, avtale 271

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

857

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2010

Plassfratredelse antall:

108.

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2010

Meklingsfrist:

17. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde SAFE og Oljeindustriens Landsforening samt Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Lederne meddelte at de anbefalte forhandlingsløsningen, og ville sende den ut til uravstemming.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:10

Saken ble opprettet: 12.mai 2010 kl. 12:41

2010-049

År: 2010     Arkivkode: 311

Operatøravtalen, avtale nr 129

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

25

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2010

Meklingsfrist:

17. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde SAFE og Oljeindustriens Landsforening samt Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Lederne meddelte at de anbefalte forhandlingsløsningen, og ville sende den ut til uravstemming.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:09

Saken ble opprettet: 12.mai 2010 kl. 12:36

2010-048

År: 2010     Arkivkode: 311

Forpleiningsavtalen, avtale nr. 123

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

65

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2010

Plassfratredelse antall:

65 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2010

Meklingsfrist:

17. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde SAFE og Oljeindustriens Landsforening samt Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Lederne meddelte at de anbefalte forhandlingsløsningen, og ville sende den ut til uravstemming.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:09

Saken ble opprettet: 12.mai 2010 kl. 12:32

2010-047

År: 2010     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 7 - NSB

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2010

Plassfratredelse mottatt:

27. mai 2010

Plassfratredelse antall:

47.

Mekling berammet:

31. mai 2010

Meklingsfrist:

1. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslaget. For så vidt gjelder Trafikkservice AS, oppsto det enighet mellom partene i samsvar med partenes egen protokoll.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:07

Saken ble opprettet: 12.mai 2010 kl. 12:16

2010-046

År: 2010     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Reidun Wallevik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

36.347

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

946

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2010

Streik opptrapping:

Fra 2. juni 2010: 1.174 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

1. juni 2010 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Det kom til enighet mellom partene, jf. vedlegg til Riksmeklingsmannens møtebok.

Konflikt avsluttet:

1. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:06

Saken ble opprettet: 7.mai 2010 kl. 10:01

2010-045

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomsten for avis og avistrykkerier

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. mai 2010

Plassfratredelse mottatt:

28. mai 2010

Plassfratredelse antall:

1716.

Krav om avsluttet mekling:

28. mai 2010

Meklingsfrist:

3. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:04

Saken ble opprettet: 6.mai 2010 kl. 15:20

2010-044

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomsten for egg- og fjærfekjøttindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Bio

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

863

Plassfratredelse mottatt:

25. mai 2010

Plassfratredelse antall:

433.

Mekling berammet:

31. mai og 1. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

25. mai 2010

Meklingsfrist:

2. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklingsmannens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:04

Saken ble opprettet: 6.mai 2010 kl. 15:16

2010-043

År: 2010     Arkivkode: 315

Overenskomst for de ansatte i Utdanningsforbundets sekretariat.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

28

Plassfratredelse mottatt:

26. mai 2010

Plassfratredelse antall:

5.

Krav om avsluttet mekling:

26. mai 2010

Meklingsfrist:

2. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:03

Saken ble opprettet: 5.mai 2010 kl. 13:34

2010-042

År: 2010     Arkivkode: 311

Landsoverenskomsten for elektrofagene NT

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Teknologi

Mekler:

Wenche Elizabeth Arntzen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Plassfratredelse mottatt:

31. mai 2010

Plassfratredelse antall:

9854. Plassfratredelsen omfatter også 25 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 9. juni 2010: 27 medlemmer.

Mekling berammet:

3. og 4. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2010

Meklingsfrist:

5. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:56

Saken ble opprettet: 5.mai 2010 kl. 13:28

2010-041

År: 2010     Arkivkode: 311

IKT-overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

94. Plassoppsigelsen omfatter også 108 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Sist oppdatert: 10. juni 2010 kl. 17:56

Saken ble opprettet: 5.mai 2010 kl. 13:23

2010-040

År: 2010     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Forening, Siviløkonomene, Tekna, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og Den Norske jordmorforening.

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 2.000

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

180 medlemmer

Mekling berammet:

4., 19., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:46

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 14:50

2010-039

År: 2010     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, Forskerforbundet, Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

Nesten 10.000 medl.

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

539 medlemmer

Mekling berammet:

4., 19., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:46

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 14:44

2010-038

År: 2010     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K Oslo

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Bibliotekarforbundet, Det Norske Maskinistforbund, Delta, Parat, Norsk Skolelederforbund og Lærernes Yrkesforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Norsk Skolelederforbund 3 medlemmer, Delta 24 medlemmer, Bibliotekarforbundet 8 medlemmer, Parat 3 medlemmer, Det norske maskinistforbund 8 medlemmer.

Mekling berammet:

4., 19., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:45

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 14:39

2010-037

År: 2010     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

Fagforbundet 14.559, FO 1.490, Musikernes fellesorganisasjon 194 og Skolenes landsforbund 326

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Mfo 1 medlem, Fagforbundet 1604 medlemmer, FO 71 medlemmer, Skolenes landsforbund 14 medlemmer,

Mekling berammet:

4., 19., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:45

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 14:34

2010-036

År: 2010     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Forening, Siviløkonomene, Tekna, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO, Den Norske Jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening.

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 16.200

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

243 medlemmer.

Mekling berammet:

4., 12., 18., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2010

Mekling gjenopptatt:

9. juni 2010 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 5. juli 2010 kl. 12.00. Godkjent

Konflikt avsluttet:

9. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:44

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 13:23

2010-035

År: 2010     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Universitet- og høyskoleutdannedes forbund, Norsk Diakonforbund, Presteforeningen og Forskerforbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 122.270

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

6.088 medlemmer.

Mekling berammet:

4., 12., 18., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2010

Streik opptrapping:

Fra 2. juni 2010: 11218 medlemmer. Fra 8. juni: 111 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

9. juni 2010 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 5. juli 2010 kl 12.00. Godkjent

Konflikt avsluttet:

9. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:43

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 13:17

2010-034

År: 2010     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta, Norsk Skolelederforbund, Parat, Bibliotekarforbundet, Det Norske Maskinistforbund, Lærernes Yrkesforbund, Norsk Radiografforbund og STAFO

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 40.000

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Delta 661 medlemmer, Norsk Skolelederforbund 10 medlemmer, Stafo 7 medlemmer, Det norske maskinistforbund 36 medlemmer, Bibliotekarforbundet 11 medlemmer, Parat 77 medlemmer og Lærernes Yrkesforbund 15 medlemmer.

Mekling berammet:

4., 12., 18., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2010

Streik opptrapping:

Fra 2. juni 2010: Bibliotekarforbundet 1 medlem, Dnm 10 medlemmer, Parat 12 medlemmer og Delta 508 medlemmer. Fra 8. juni 2010: Parat 12 medlemmer. Fra 9. juni: Bibliotekarforbundet 15 medlemmer, Delta 348 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

9. juni 2010 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 5. juli 2010 kl 12.00. Godkjent

Konflikt avsluttet:

9. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:42

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 13:08

2010-033

År: 2010     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Kommune

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon, EL og IT forbundet og Fellesforbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

Fagforbundet 153.000 medl., FO 10.812 medl., Skolenes Landsforbund 3.274 medl., Musikernes Fellesorganisasjon ca 3.000 medl., EL og IT forbundet 160 medl. og Fellesforbundet 22 medl.

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Mfo 46 medlemmer, EL & IT 54 medlemmer, Skolenes landsforbund 99 medlemmer, FO 206 medlemmer, og Fagforbundet 9503 medlemmer.

Mekling berammet:

4., 12., 18., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2010

Streik opptrapping:

Fra 2. juni 2010: FO 204 medlemmer, Fagforbundet 14.742 medlemmer, Skolenes landsforbund 476 medlemmer og mfo 122 medlemmer. Fra 7. juni: Skolenes landsforbund 7 medlemmer, mfo 8 medlemmer. Fra 8. juni: Skolenes landsforbund 1 medlem, FO 117 medlemmer, Fagforbundet 1033 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

9. juni 2010 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 5. juli 2010 kl 12.00. Godkjent

Konflikt avsluttet:

9. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:41

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 13:03

2010-032

År: 2010     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

27.400

Plassfratredelse mottatt:

12. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

722

Mekling berammet:

3., 4., 19., 20., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Partene meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:40

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 11:45

2010-031

År: 2010     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

29556

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2010

Plassfratredelse antall:

ca 2500

Mekling berammet:

3., 4., 19., 20., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Partene meddelet at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:39

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 11:43

2010-030

År: 2010     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Stat

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
YS

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

ca 1800

Mekling berammet:

3., 4., 19., 20., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Partene meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:39

Saken ble opprettet: 27.mai 2010 kl. 12:16

2010-029

År: 2010     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Plassfratredelse mottatt:

12. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

ca 3800

Mekling berammet:

3., 4., 19., 20., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Partene meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:38

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 11:02

2010-028

År: 2010     Arkivkode: 312

Overenskomsten for Fiskeindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

2313

Plassfratredelse mottatt:

25. mai 2010

Plassfratredelse antall:

1446.

Mekling berammet:

3. og 4. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

25. mai 2010

Meklingsfrist:

5. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:38

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 10:42

2010-027

År: 2010     Arkivkode: 311

Tariffrevisjonen 2010 - Avtale 183 Speditørtariffen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og transportindustriens Landsforening

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2010

Plassfratredelse mottatt:

10. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

589

Krav om avsluttet mekling:

10. mai 2010

Meklingsfrist:

15. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

15. mai 2010

Streik opptrapping:

18 ansatte fra arbeidstidens begynnelse 22. mai 2010. 491 ansatte fra arbeidstidens begynnelse 25. mai 2010. Opptrappingen omfatter også 28 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling gjenopptatt:

4. juni 2010 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Under meklinga nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst- fram til en forhandlingsløsning. Svarfrist ble satt til 30. juni 2010 kl 12.00. - Godkjent

Konflikt avsluttet:

4. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:37

Saken ble opprettet: 30.april 2010 kl. 10:47

2010-026

År: 2010     Arkivkode: 311

Tariffrevisjonen 2010 - Avtale 187 Schenkeravtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og transportindustriens Landsforening

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2010

Plassoppsigelse antall:

585

Plassfratredelse mottatt:

10. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

279

Krav om avsluttet mekling:

10. mai 2010

Meklingsfrist:

15. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

15. mai 2010

Streik opptrapping:

298 ansatte fra arbeidstidens begynnelse 25. mai 2010.

Mekling gjenopptatt:

4. juni 2010 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Under meklinga nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Svarfrist ble satt til 30. juni 2010 kl 12.00. - Godkjent

Konflikt avsluttet:

4. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:35

Saken ble opprettet: 30.april 2010 kl. 10:40

2010-025

År: 2010     Arkivkode: 314

Overenskomstene for aviser, ukepresse, digitale medier og etermedier

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 4000. Plassoppsigelse mottatt 19. mai 2010 for 35 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

14. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

1709

Krav om avsluttet mekling:

14. mai 2010

Meklingsfrist:

21. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag som begge parter aksepterte.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:34

Saken ble opprettet: 28.april 2010 kl. 15:31

2010-024

År: 2010     Arkivkode: 311

Frisøroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Håndverk

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2010

Plassoppsigelse antall:

450

Plassfratredelse mottatt:

7. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

46

Krav om avsluttet mekling:

7. mai 2010

Meklingsfrist:

12. mai 2010 kl. 15:00

Resultat
Konflikt. Arbeidsgiverne sa nei til meklingsmannens forslag. Partene kom fram til en forhandlingsløsning på minstelønnssatsene etter mekling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:34

Saken ble opprettet: 28.april 2010 kl. 12:54

2010-023

År: 2010     Arkivkode: 311

Vekteroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Reidun Wallevik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. april 2010

Plassoppsigelse antall:

3988. Plassoppsigelsen omfatter også 62 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Plassoppsigelse fra 21. juni: 114 nye medlemmer. Plassoppsigelse mottatt 16. juni: 120 nye medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

4. juni 2010

Plassfratredelse antall:

1003. Fra 15. juni kl 06.00: 1464 medlemmer.

Mekling berammet:

9. og 10. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

4. juni 2010

Meklingsfrist:

11. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla skisse i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker forkastet forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

12. juni 2010

Streik opptrapping:

Fra 21. juni kl. 06.00: 810 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

19. juni 2010 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Riksmeklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstaker meddelte at de sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til fredag 20. august 2010 kl 12.00.

Konflikt avsluttet:

19. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:32

Saken ble opprettet: 26.april 2010 kl. 15:17

2010-022

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomsten for Elektrokjemisk industri 101

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. april 2010

Plassoppsigelse antall:

8228. Plassoppsigelsen omfatter også 78 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

7. mai 2010

Plassfratredelse antall:

3158. Plassfratredelsen omfatter også 8 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Krav om avsluttet mekling:

7. mai 2010

Meklingsfrist:

12. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de aksepterte forslaget

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:28

Saken ble opprettet: 26.april 2010 kl. 15:09

2010-021

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomstene for skip og ferger i innenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Rederienes Landsforening

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 1800

Plassfratredelse mottatt:

4. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

ca 200.

Mekling berammet:

8. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

4. mai 2010

Meklingsfrist:

9. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:28

Saken ble opprettet: 23.april 2010 kl. 12:29

2010-020

År: 2010     Arkivkode: 311

Medieoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. april 2010

Plassoppsigelse antall:

562. Fra 3. mai 2010 omfatter plassoppsigelsen også 32 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

3. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

133.

Mekling berammet:

6. og 7. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

3. mai 2010

Meklingsfrist:

8. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge parter anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:27

Saken ble opprettet: 23.april 2010 kl. 09:42

2010-019

År: 2010     Arkivkode: 311

Standardoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. april 2010

Plassoppsigelse antall:

3134. Fra 3. mai 2010 omfatter plassoppsigelsen også 501 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Plassfratredelse mottatt:

3. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

826 medlemmer. 12 medlemmer fra 11. mai 2010 ved arbeidstidens begynnelse

Mekling berammet:

6. og 7. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

3. mai 2010

Meklingsfrist:

8. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge parter anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:26

Saken ble opprettet: 23.april 2010 kl. 09:39

2010-018

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomst for renholdsbedrifter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Wenche Elizabeth Arntzen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. april 2010

Plassoppsigelse antall:

4523. Plassoppsigelsen omfatter også 352 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

14. mai 2010

Plassfratredelse antall:

1483. Plassfratredelsen omfatter også 27 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Krav om avsluttet mekling:

14. mai 2010

Meklingsfrist:

20. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

20. mai 2010

Streik opptrapping:

25. mai 2010 kl 06.00: 938. Plassfratredelsen omfatter også 108 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Forhandling avsluttet:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning

Konflikt avsluttet:

27. mai 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:26

Saken ble opprettet: 21.april 2010 kl. 13:28

2010-017

År: 2010     Arkivkode: 315

Reiselivsavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
HSH

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. april 2010

Plassoppsigelse antall:

439

Plassfratredelse mottatt:

30. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

372

Mekling berammet:

6. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

30. april 2010

Meklingsfrist:

7. mai 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:25

Saken ble opprettet: 21.april 2010 kl. 12:53

2010-016

År: 2010     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 5: Nettbuss / Borg Buss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse utløp:

14. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 1005

Plassfratredelse mottatt:

9. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

250.

Mekling berammet:

6. 13. og 14. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. april 2010

Meklingsfrist:

15. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:25

Saken ble opprettet: 26.mars 2010 kl. 17:20

2010-015

År: 2010     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 5, Nettbusskonsernet og Borgbuss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse utløp:

14. april 2010

Plassoppsigelse antall:

2400. Plassoppsigelsen omfatter også 24 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

9. april 2010

Plassfratredelse antall:

356.

Mekling berammet:

6. 13. og 14. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. april 2010

Meklingsfrist:

15. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge parter anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:24

Saken ble opprettet: 26.mars 2010 kl. 17:16

2010-014

År: 2010     Arkivkode: 314

Bussbransjeavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse utløp:

14. april 2010

Plassoppsigelse antall:

Transportoverenskomsten/BBA med 4681 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

9. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Transportoverenskomsten/BBA med 839 medlemmer.

Mekling berammet:

6. 13. og 14. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. april 2010

Meklingsfrist:

15. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:24

Saken ble opprettet: 26.mars 2010 kl. 17:12

2010-013

År: 2010     Arkivkode: 314

Transportavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse utløp:

14. april 2010

Plassoppsigelse antall:

Transportoverenskomsten/BBA med 4681 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 134 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

9. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Transportoverenskomsten/BBA med 839 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 15 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

6. 13. og 14. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. april 2010

Meklingsfrist:

15. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:23

Saken ble opprettet: 26.mars 2010 kl. 17:07

2010-012

År: 2010     Arkivkode: 314

Miljøavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse utløp:

14. april 2010

Plassoppsigelse antall:

35

Plassfratredelse mottatt:

9. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

6. 13. og 14. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. april 2010

Meklingsfrist:

15. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:22

Saken ble opprettet: 26.mars 2010 kl. 17:04

2010-011

År: 2010     Arkivkode: 315

Godsbilavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileier-Forbund

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse utløp:

14. april 2010

Plassoppsigelse antall:

205

Plassfratredelse mottatt:

9. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

47

Mekling berammet:

6. 13. og 14. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. april 2010

Meklingsfrist:

15. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:22

Saken ble opprettet: 26.mars 2010 kl. 17:00

2010-010

År: 2010     Arkivkode: 311

Transportoverenskomsten - avtale 377 og Bussbransjeavtalen - avtale 501

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse utløp:

14. april 2010

Plassoppsigelse antall:

4735. Plassoppsigelsen omfatter også 77 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

9. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

541. Plassfratredelsen omfatter også 18 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

6. 13. og 14. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. april 2010

Meklingsfrist:

15. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge parter anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:21

Saken ble opprettet: 26.mars 2010 kl. 16:58

2010-009

År: 2010     Arkivkode: 311

Miljøbedrifter i Norge TL - 477

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse utløp:

14. april 2010

Plassoppsigelse antall:

244. Plassoppsigelsen omfatter også 5 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

9. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

17.

Mekling berammet:

6. 13. og 14. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. april 2010

Meklingsfrist:

15. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Arbeidsgiver anbefalte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:20

Saken ble opprettet: 26.mars 2010 kl. 16:54

2010-008

År: 2010     Arkivkode: 312

Godsavtalen NLF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileier-Forbund

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse utløp:

14. april 2010

Plassoppsigelse antall:

530. Plassoppsigelsen omfatter også 284 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

9. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

53.

Mekling berammet:

6., 13. og 14. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. april 2010

Meklingsfrist:

15. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Arbeidsgiver anbefalte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:20

Saken ble opprettet: 26.mars 2010 kl. 16:51

2010-007

År: 2010     Arkivkode: 311

Riksavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mars 2010

Plassoppsigelse antall:

6183. Plassoppsigelsen omfatter også 192 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Plassfratredelse mottatt:

8. april 2010

Plassfratredelse antall:

6136. Plassfratredelsen omfatter også 192 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

8., 11. og 12. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

8. april 2010

Meklingsfrist:

13. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:19

Saken ble opprettet: 25.mars 2010 kl. 14:49

2010-006

År: 2010     Arkivkode: 311

Fellesoverenskomsten for byggfag

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Byggenæringens Landsforening

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mars 2010

Plassfratredelse mottatt:

8. april 2010

Plassfratredelse antall:

16012. Plassfratredelsen omfatter også 2747 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Mekling berammet:

7., 11., og 12. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

8. april 2010

Meklingsfrist:

13. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

13. april 2010

Mekling gjenopptatt:

17. april 2010 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Konflikt avsluttet:

17. april 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:17

Saken ble opprettet: 25.mars 2010 kl. 14:23

2010-005

År: 2010     Arkivkode: 311

Verkstedoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi- og dataoverenskomsten, Kartonasjeoverenskomsten og Teko-overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. mars 2010

Plassoppsigelse antall:

26959. Plassoppsigelsen omfatter også 3756 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2010

Plassfratredelse antall:

26959. Plassfratredelsen omfatter også 3756 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

24. og 25. mars. 6., 7., 8., 9. og 10. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2010

Meklingsfrist:

11. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:16

Saken ble opprettet: 23.mars 2010 kl. 15:12

2010-004

År: 2010     Arkivkode: 312

Nordisk NIS-avtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. februar 2010

Plassoppsigelse utløp:

23. mars 2017

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

140 medlemmer, avhengig av hvilke skip som ligger i nordisk havn på gjeldende tidspunkt.

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2010

Meklingsfrist:

13. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:14

Saken ble opprettet: 11.februar 2010 kl. 13:25

2010-003

År: 2010     Arkivkode: 315

Nordisk NIS-avtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. februar 2010

Plassoppsigelse utløp:

23. mars 2017

Plassoppsigelse antall:

875

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

875 medlemmer, på de gjeldende skip som befinner seg i nordisk havn på dette tidspunkt.

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2010

Meklingsfrist:

13. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:14

Saken ble opprettet: 11.februar 2010 kl. 13:21

2010-002

År: 2010     Arkivkode: 315

Nordisk NIS-avtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. februar 2010

Plassoppsigelse utløp:

23. mars 2017

Plassoppsigelse antall:

500

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

ca. 500 medlemmer, på de gjeldende skip som befinner seg i nordisk havn på dette tidspunkt.

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2010

Meklingsfrist:

13. april 2010 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:07

Saken ble opprettet: 11.februar 2010 kl. 13:17

2010-001

År: 2010     Arkivkode: 314

Opprettelse av tariffavtale og hovedavtale for NSFs medlemmer i virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sykepleierforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. januar 2010

Plassoppsigelse antall:

48. Fra 27. januar 2010 ytterligere 50

Plassfratredelse mottatt:

21. januar 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

48 fra 26. januar 2010. 50 fra 28. januar 2010.

Krav om avsluttet mekling:

21. januar 2010

Meklingsfrist:

26. januar 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

26. januar 2010

Streik opptrapping:

50 fra 28. januar. 46 fra 13. februar.

Lønnsnemnd foreslått:

5. februar 2010 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

5. februar 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:05

Saken ble opprettet: 19.januar 2010 kl. 11:04