Meklinger og konflikter

2007-014

År: 2007     Arkivkode:

Overenskomstene for NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. oktober 2006

Plassoppsigelse utløp:

26. november 2007

Plassoppsigelse antall:

ca. 1700 maskinoffiserer

Plassfratredelse mottatt:

12. november 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

ca 67

Mekling berammet:

26. november 2007

Krav om avsluttet mekling:

12. november 2007

Meklingsfrist:

27. november 2007 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:28

Saken ble opprettet: 1.november 2007 kl. 10:16

2007-013

År: 2007     Arkivkode: 327

Forhandlinger om bibliotekvederlag for 2008-2011

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Forhandlingsutvalget for opphavsmannsorganisasjonene

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kultur- og Kirkedepartementet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Avtale om regler for forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene av 18. januar 1978, § 6

Plassoppsigelse mottatt:

10. oktober 2007

Mekling berammet:

7. og 28. november 2007

Resultat
Partene ble enige om en forhandlingsløsning

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:27

Saken ble opprettet: 11.oktober 2007 kl. 10:55

2007-012

År: 2007     Arkivkode: 314

Revisjon av kollektiv avtale mellom NHO/NHO Luftfart/Norsk Helikopter og Norsk Flygerforbund/Norsk Helikopter Flygerforening

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund/Norsk Helikopter Flygerforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart/Norsk Helikopter AS

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. september 2007

Plassoppsigelse antall:

71

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling, 28. september 2007

Sist oppdatert: 28. september 2007 kl. 19:00

Saken ble opprettet: 18.september 2007 kl. 14:50

2007-011

År: 2007     Arkivkode: 315

Revisjon av tariffavtalen for maskinister i havfiskeflåten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fiskebåtredernes Forbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. august 2007

Plassoppsigelse antall:

ca. 200

Plassfratredelse mottatt:

23. august 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

176 medlemmer på samtlige fiskefartøy i Havfiskeflåten med maskinkraft over 750 kW.

Mekling berammet:

28. august 2007

Krav om avsluttet mekling:

23. august 2007

Meklingsfrist:

30. august 2007 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:26

Saken ble opprettet: 2.august 2007 kl. 11:19

2007-010

År: 2007     Arkivkode: 314

Kollektivavtalen for flygere i Widerøe

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart/Widerøes Flyvelselskap ASA

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. juli 2007

Plassoppsigelse antall:

355

Plassfratredelse mottatt:

13. august 2007

Plassfratredelse antall:

355

Krav om avsluttet mekling:

8. august 2007

Meklingsfrist:

17. august 2007 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:25

Saken ble opprettet: 17.juli 2007 kl. 14:38

2007-009

År: 2007     Arkivkode: 315

Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. juli 2007

Plassoppsigelse antall:

ca. 80 medlemmer på flyteriggen "TO Winner", ansatt i Transocean Offshore og ca. 20 medlemmer ansatt i forpleiningsselskapet Universal Sodexho, USN.

Mekling berammet:

30. juli 2007

Resultat
Plassoppsigelsen fra SAFE ble funnet ulovlig og tariffstridig i en Arbeidsrettsdom 30.juli. Grunnlaget for meklingen falt dermed bort.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:24

Saken ble opprettet: 16.juli 2007 kl. 13:05

2007-008

År: 2007     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2007 - kabinansatte i TUIfly Nordic AB

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mai 2007

Plassoppsigelse utløp:

14. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

37

Plassfratredelse mottatt:

8. juni 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

36

Krav om avsluttet mekling:

13. juni 2007

Meklingsfrist:

14. juni 2007 kl. 24:00

Resultat
Partene kom frem til en forhandlingsløsning i overensstemmelse med vedlegg til møteboken.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:23

Saken ble opprettet: 30.mai 2007 kl. 10:04

2007-007

År: 2007     Arkivkode: 321

Tariffrev.2007 for NTFs medl. ved bedriftene NorCargo AS og NorCargo Thermo AS. Overenskomstområde 8 - Posten.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. mai 2007

Plassoppsigelse utløp:

11. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

421 medl.

Plassfratredelse mottatt:

7. juni 2007

Plassfratredelse antall:

120 medlemmer av NTF

Krav om avsluttet mekling:

7. juni 2007

Meklingsfrist:

12. juni 2007 kl. 24:00

Resultat
Begge parter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:20

Saken ble opprettet: 25.mai 2007 kl. 11:49

2007-006

År: 2007     Arkivkode: 316

Tariffrevisjonen 2007

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Vetcogray Scandinavia AS

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. mai 2007

Plassoppsigelse utløp:

30. juni 2007

Plassoppsigelse antall:

ca 115

Mekling berammet:

29. juni 2007

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 22. juni 2007 kl. 14:02

Saken ble opprettet: 15.mai 2007 kl. 11:04

2007-005

År: 2007     Arkivkode: 348

Tariffoppgjøret pr. 1. mai 2007-Oslo kommunes tariffområde

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2007

Plassoppsigelse antall:

ca. 1.600

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

4 medl. i Byrådsavd. og 9 medl. i Bystyrets sekretariat, tils.13 medlemmer. Pr. 29.05 47 medl. i Byrådsavd.

Mekling berammet:

21.05.07

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2007

Meklingsfrist:

23. mai 2007 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:19

Saken ble opprettet: 2.mai 2007 kl. 15:04

2007-004

År: 2007     Arkivkode: 315

Opprettelse av tariffavtale for studentsamskipnader

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
HSH

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. februar 2007

Plassfratredelse mottatt:

15. mars 2007

Plassfratredelse antall:

12 virksomheter, 91 ansatte

Krav om avsluttet mekling:

15. mars 2007

Meklingsfrist:

20. mars 2007 kl. 24:00

Resultat
Begge partene meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:18

Saken ble opprettet: 5.mars 2007 kl. 10:11

2007-003

År: 2007     Arkivkode: 312

Opprettelse av tariffavtale for studentsamskipnader

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
HSH

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. februar 2007

Plassoppsigelse antall:

389

Plassfratredelse mottatt:

15. mars 2007

Plassfratredelse antall:

14 virksomheter, 320 ansatte

Krav om avsluttet mekling:

15. mars 2007

Meklingsfrist:

20. mars 2007 kl. 24:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:16

Saken ble opprettet: 5.mars 2007 kl. 10:08

2007-002

År: 2007     Arkivkode: 316

Fornyelse/revisjon av tariffavtale mellom LFF og KLM for perioden 2006-2008.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Luftfartens Funksjonærforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KLM Royal Dutch Airlines

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. januar 2007

Plassfratredelse antall:

13 medlemmer i servicefunksjoner

Meklingsfrist:

15. februar 2007 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:10

Saken ble opprettet: 31.januar 2007 kl. 10:54

2007-001

År: 2007     Arkivkode: 316

Fornyelse/revisjon av tariffavtale mellom LFF og Air France for perioden 2006-2008

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Luftfartens Funksjonærforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Air France

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. januar 2007

Plassfratredelse antall:

18 medlemmer i servicefunksjoner

Meklingsfrist:

15. februar 2007 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 09:49

Saken ble opprettet: 31.januar 2007 kl. 10:49