Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2005-017 ALT, Organisasjon for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger OLF,Oljeindustriens Landsforening Revisjon av hovedavtale i Norsk Hydro ASA på Oseberg Feltsenter…
2005-016 Norsk Flygerforbund Flyselskapenes Landsforening Tariffoppgjør for flygere i Lufttransport AS…
2005-015 Kopinor KS Avtale om fotokopiering o.l. i kommunal og fylkeskommunal undervisning…
2005-014 Norsk Journalistlag TV 2 AS Lønnsrevisjon for annet avtaleår…
2005-013 Akademikerne Helse Arbeidsgiverforeningen NAVO Tariffoppgjøret pr. 1. april 2004 - Helseforetakene…
2005-012 Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund Norges Rederiforbund Offshoreserviceavtalen - Smedvig Offshore avdeling Brønntjenester og O…
2005-011 Norsk Flygerforbund/Kato Airlines Flygerforening Bedriftsforbundet/Kato Airline AS Kollektivavtale mellom partene…
2005-010 Luftfartens Funksjonærforening Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Opprettelse av tariffavtale for Travel Retail Norway A/S - Gardermoen,…
2005-009 Lederne Oljeindustriens Landsforening Sokkeloverenskomsten…
2005-008 Oljearbeidernes Fellessammenslutning BJ Services a/s Tariffavtale mellom partene, lønnsreg. 2.avtaleår…
2005-007 YS-NAVO (NOFU/Kommunikasjonsforb.) NAVO Telavie AS…
2005-006 LO Stat (EL & IT Forbundet) NAVO Telavie AS…
2005-005 Norsk Flytekniker Organisasjon Flyselskapenes Landsforening Flyteknikeroverenskomsten av 2004 - avtale nr. 279…
2005-004 YS-NAVO (STAFO og Parat) NAVO Avinor - Oslo Lufthavn…
2005-003 LO Stat (NTL og EL & IT) NAVO Avinor - Oslo Lufthavn…
2005-002 Akademikerne Moderniseringsdepartementet Hovedavtalen i staten…
2005-001 Norsk Flygerforbund/Widerøes Flygerforening Flyselskapenes Landsforening/Widerøes Flyveselskap ASA Kollektivavtale for flygere i Widerøes Flyveselskap ASA test1<br>test2…